õpetaja lisakohustused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
õpetaja lisakohustused by Mind Map: õpetaja lisakohustused

1. psühholoog

1.1. konflikti lahendaja

1.2. nõustaja

2. korrapidamine

3. Ürituste korraldaja

3.1. näitleja

3.2. organisaator

3.3. lavastaja

4. eneseharimine

4.1. lugemine

4.2. kursused

5. finantsist

5.1. toiduraha

5.2. ürituste raha

6. arenguvestlus

6.1. vestlus

6.2. arutelu

6.3. analüüs

7. korrakaitse

7.1. politseinik

7.2. kohtunik

7.3. vangivalvur

7.4. turvatöötaja

7.5. nuhk

7.6. advokaat