Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 1: Методологія науки. Методологічні засади соціально-педагогічного дослідження

Лаб.роб.: Інформаційне забезпечення соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Оформити джерельну базу соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Визначити тему соціально-педагогічного дослідження

Лекція 2: Категоріальний апарат соціально-педагогічного дослідження

Пр.роб.: Визнчення проблеми, теми та категорального апарату СПД, С.р.: Схема наукового дослідження, С.р.: Визначити предмет, об’єкт, мету та завдання власного соціально-педагогічного дослідження

Модуль 2: Програма та методи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 3: Зміст та програма соціально-педагогічного дослідження

Лаб. роб.: Створення власної програми соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Розробити зміст соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Визначити основні етапи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 4: Теоретичні та еспіричні методи дослідження

Пр. роб.: Теоретичний аналіз основних понять соціально-педагогічного дослідження, С.р. Визначити основні поняття СПД у різних галузях наук, С.р.:. Виписати основні поняття СПД із соціально-педагогічних словників

Модуль 3: Дослідно-експериментальна робота соціально-педагогічного дослідження

Лекція 5: Експеримент як складова частина наукового соціально-педагогічного дослідження

Лаб.роб.: Обробка результатів дослідження та оформлення соціально-педагогічного дослідження, С.р.: 3. Оформлення соціально-педагогічного дослідження

Лекція 6: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні

Пр.роб.: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні, С.р.: Розробити сценарій проведення фокус-групи, С.р.: Розробити анкету та тест з соціально-педагогічної проблематики

ІНДЗ

Визначити тему, об’єкт, предмет, завдання соціально-педагогічного дослідження з обраної проблеми

Розробити план різних етапів дослідно-експериментальної роботи

Підготувати презентацію проведеного власного соціально-педагогічного дослідження