МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

1.1. Лекція 1: Методологія науки. Методологічні засади соціально-педагогічного дослідження

1.1.1. Лаб.роб.: Інформаційне забезпечення соціально-педагогічного дослідження

1.1.1.1. С.р.: Оформити джерельну базу соціально-педагогічного дослідження

1.1.1.2. С.р.: Визначити тему соціально-педагогічного дослідження

1.2. Лекція 2: Категоріальний апарат соціально-педагогічного дослідження

1.2.1. Пр.роб.: Визнчення проблеми, теми та категорального апарату СПД

1.2.1.1. С.р.: Схема наукового дослідження

1.2.1.2. С.р.: Визначити предмет, об’єкт, мету та завдання власного соціально-педагогічного дослідження

2. Модуль 2: Програма та методи соціально-педагогічного дослідження

2.1. Лекція 3: Зміст та програма соціально-педагогічного дослідження

2.1.1. Лаб. роб.: Створення власної програми соціально-педагогічного дослідження

2.1.1.1. С.р.: Розробити зміст соціально-педагогічного дослідження

2.1.1.2. С.р.: Визначити основні етапи соціально-педагогічного дослідження

2.2. Лекція 4: Теоретичні та еспіричні методи дослідження

2.2.1. Пр. роб.: Теоретичний аналіз основних понять соціально-педагогічного дослідження

2.2.1.1. С.р. Визначити основні поняття СПД у різних галузях наук

2.2.1.2. С.р.:. Виписати основні поняття СПД із соціально-педагогічних словників

3. Модуль 3: Дослідно-експериментальна робота соціально-педагогічного дослідження

3.1. Лекція 5: Експеримент як складова частина наукового соціально-педагогічного дослідження

3.1.1. Лаб.роб.: Обробка результатів дослідження та оформлення соціально-педагогічного дослідження

3.1.1.1. С.р.: 3. Оформлення соціально-педагогічного дослідження

3.2. Лекція 6: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні

3.2.1. Пр.роб.: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні

3.2.1.1. С.р.: Розробити сценарій проведення фокус-групи

3.2.1.2. С.р.: Розробити анкету та тест з соціально-педагогічної проблематики

4. ІНДЗ

4.1. Визначити тему, об’єкт, предмет, завдання соціально-педагогічного дослідження з обраної проблеми

4.2. Розробити план різних етапів дослідно-експериментальної роботи

4.3. Підготувати презентацію проведеного власного соціально-педагогічного дослідження