Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 1: Методологія науки. Методологічні засади соціально-педагогічного дослідження

Лекція 2: Категоріальний апарат соціально-педагогічного дослідження

Модуль 2: Програма та методи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 3: Зміст та програма соціально-педагогічного дослідження

Лекція 4: Теоретичні та еспіричні методи дослідження

Модуль 3: Дослідно-експериментальна робота соціально-педагогічного дослідження

Лекція 5: Експеримент як складова частина наукового соціально-педагогічного дослідження

Лекція 6: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні

ІНДЗ

Визначити тему, об’єкт, предмет, завдання соціально-педагогічного дослідження з обраної проблеми

Розробити план різних етапів дослідно-експериментальної роботи

Підготувати презентацію проведеного власного соціально-педагогічного дослідження