Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 1: Методологія науки. Методологічні засади соціально-педагогічного дослідження

Лаб.роб.: Інформаційне забезпечення соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Оформити джерельну базу соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Визначити тему соціально-педагогічного дослідження

Лекція 2: Категоріальний апарат соціально-педагогічного дослідження

Пр.роб.: Визнчення проблеми, теми та категорального апарату СПД, С.р.: Схема наукового дослідження, С.р.: Визначити предмет, об’єкт, мету та завдання власного соціально-педагогічного дослідження

Модуль 2: Програма та методи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 3: Зміст та програма соціально-педагогічного дослідження

Лаб. роб.: Створення власної програми соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Розробити зміст соціально-педагогічного дослідження, С.р.: Визначити основні етапи соціально-педагогічного дослідження

Лекція 4: Теоретичні та еспіричні методи дослідження

Пр. роб.: Теоретичний аналіз основних понять соціально-педагогічного дослідження, С.р. Визначити основні поняття СПД у різних галузях наук, С.р.:. Виписати основні поняття СПД із соціально-педагогічних словників

Модуль 3: Дослідно-експериментальна робота соціально-педагогічного дослідження

Лекція 5: Експеримент як складова частина наукового соціально-педагогічного дослідження

Лаб.роб.: Обробка результатів дослідження та оформлення соціально-педагогічного дослідження, С.р.: 3. Оформлення соціально-педагогічного дослідження

Лекція 6: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні

Пр.роб.: Методи опитування та тестові процедури в соціально-педагогічному дослідженні, С.р.: Розробити сценарій проведення фокус-групи, С.р.: Розробити анкету та тест з соціально-педагогічної проблематики

ІНДЗ

Визначити тему, об’єкт, предмет, завдання соціально-педагогічного дослідження з обраної проблеми

Розробити план різних етапів дослідно-експериментальної роботи

Підготувати презентацію проведеного власного соціально-педагогічного дослідження