Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym by Mind Map: Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

WPROWADZENIE

I. RODZINA JAKO ŚRODOWISKO SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZE

1.1. DEFINICJA RODZINY I JEJ ROLA W ŻYCIU DZIECKA

1.2. FUNKCJE RODZINY I ICH CHARAKTERYSTYKA

II. DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO I ICH RODZINY

2.1. POJĘCIE UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO I JEGO KLASYFIKACJA node

2.2. CHARAKTERYSTYKA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO I ICH FUNKCJONOWANIE W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

2.3. PRZEŻYCIA EMOCJONALNE RODZICÓW DZIECI UPOŚLDZONYCH UMYSŁOWO

2.4. POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

III. PROBLEM I METODA BADAŃ

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki