Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym by Mind Map: Przeżycia emocjonalne rodziców wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym

1. WPROWADZENIE

2. III. PROBLEM I METODA BADAŃ

3. Zakończenie

4. Bibliografia

5. Załączniki

6. I. RODZINA JAKO ŚRODOWISKO SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZE

6.1. 1.1. DEFINICJA RODZINY I JEJ ROLA W ŻYCIU DZIECKA

6.2. 1.2. FUNKCJE RODZINY I ICH CHARAKTERYSTYKA

7. II. DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO I ICH RODZINY

7.1. 2.1. POJĘCIE UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO I JEGO KLASYFIKACJA node

7.2. 2.2. CHARAKTERYSTYKA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO I ICH FUNKCJONOWANIE W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

7.3. 2.3. PRZEŻYCIA EMOCJONALNE RODZICÓW DZIECI UPOŚLDZONYCH UMYSŁOWO

7.4. 2.4. POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH