Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ" by Mind Map: НАВЧАЛЬНИЙ  МОДУЛЬ   "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ"

Тема 1. Документування як управлінський процес і складова діловодства

Міні-лекція

Практична робота 1. Вимоги державних стандартів щодо оформлення реквізитів управлінської документації

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Форум

Індивідуальні

Тема 2. Документообіг як управлінський процес і складова діловодства

Міні-лекція

Практична робота 2. Методи і технології ведення діловодного процесу на певних етапах опрацювання документів

Тема 3. Специфіка діловодства в управлінській діяльності керівника НЗ на сучасному етапі

семінарське заняття

НАВИЧКИ

роботи з документами на різних етапах їх створення та руху по організації

організації та вдосконалення діловодного процесу НЗ

ідентифікації управлінської інформації та роботи з нею

роботи з реєстраційними формами документів різних типів

формування справ, оформлення їх, для використання та зберігання

ЗНАННЯ

процесів документування та документообігу як складових діловодства

специфіки управлінської інформації та її класифікації

основ сучасного документування

основ сучасного документообігу

етапів опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх документів

методів і технологій, які забезпечують ритмічну роботу НЗ в організації діловодного процесу

номенклатури справ (типову, примірну, індивідуальну)

УМІННЯ

створювати документ відповідно до сучасних вимог документування

визначати рух документа за його реквізитами

створювати оперограми вхідних, вихідних та внутрішніх документів

удосконалювати діловодний процес НЗ

працювати з реєстраційними формами документа

ідентифікувати документ за його змістом та терміном зберігання

формувати індивідуальну номенклатуру справ

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ Документування та документообіг як складові діловодства

діловодство, діловодні служби

документ , класифікація документів

юридична сила документа

документування як складова діловодства

нормативно-правова база документування

документообіг як складова діловодства