Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Patron by Mind Map: Patron

1. Vlastnosti

1.1. pozitivní, smát se

1.2. pokora - dát jim prostor mluvit

1.3. dochvilnost

1.4. empatie

1.5. otevřenost

2. komunikace s účastníky

2.1. dopísky

2.2. rovnocenná pozornost

2.2.1. nenálepkovat

2.3. spjatí s účastníky

2.4. být tu pro ně

3. vědět o čem mluví

3.1. být připraven

3.2. Ale: schopnost přiznat nevědomost

4. být v obraze

4.1. co se děje ve družině

4.2. dění v táboře

5. dávat zpětnou vazbu (dobrou)