Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia by Mind Map: Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia

1. Bibliografia

2. Wstęp

3. 1. Podstawy teoretyczne: wychowanie, opieka, edukacja kulturowa

3.1. 1.1. Wychowanie i opieka

3.1.1. 1.1.1. Analiza pojęć

3.1.2. 1.1.2. Różnice między wychowaniem a opieką

3.2. 1.2. Rola i funkcje kultury w wychowaniu

3.2.1. 1.2.1. Kultura, pojęcie i definicje

3.2.2. 1.2.2. Współczesna rzeczywistość kulturowa

3.2.3. 1.2.3. Pedagogika kultury jako teoretyczna podstawa edukacji kulturowej

3.3. 1.3. Wychowanie estetyczne - wychowanie przez sztukę

3.4. 1.4. Instytucje edukacji kulturowej

4. 2. Metodologia badań własnych

4.1. 2.1. Cel badań

4.2. 2.2. Przedmiot badań

4.2.1. 2.2.1. Podstawy prawne - Statut

4.2.2. 2.2.2 Historia Klubu

4.2.3. 2.2.3. Organizacja pracy

4.2.4. 2.2.4.Krótki opis poszczególnych sekcji

4.3. 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.3.1. 2.3.1. Metody - monografia instytucji

4.3.2. 2.3.2. Techniki

4.3.3. 2.3.3. Narzędzia

4.3.4. 2.3.4. Organizacja badań

5. 3. Analiza wyników badań

5.1. 3.1. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć

5.2. 3.2. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

6. Zakończenie