Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia by Mind Map: Działalność Klubu Kultury
"Aleksandrów" - monografia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia

Wstęp

1. Podstawy teoretyczne: wychowanie, opieka, edukacja kulturowa

1.1. Wychowanie i opieka

1.1.1. Analiza pojęć

1.1.2. Różnice między wychowaniem a opieką

1.2. Rola i funkcje kultury w wychowaniu

1.2.1. Kultura, pojęcie i definicje

1.2.2. Współczesna rzeczywistość kulturowa

1.2.3. Pedagogika kultury jako teoretyczna podstawa edukacji kulturowej

1.3. Wychowanie estetyczne - wychowanie przez sztukę

1.4. Instytucje edukacji kulturowej

2. Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań

2.2. Przedmiot badań

2.2.1. Podstawy prawne - Statut

2.2.2 Historia Klubu

2.2.3. Organizacja pracy

2.2.4.Krótki opis poszczególnych sekcji

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.3.1. Metody - monografia instytucji

2.3.2. Techniki

2.3.3. Narzędzia

2.3.4. Organizacja badań

3. Analiza wyników badań

3.1. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć

3.2. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Zakończenie

Bibliografia