Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia by Mind Map: Działalność Klubu Kultury
"Aleksandrów" - monografia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia

Wstęp

1. Podstawy teoretyczne: wychowanie, opieka, edukacja kulturowa

1.1. Wychowanie i opieka

1.1.1. Analiza pojęć

1.1.2. Różnice między wychowaniem a opieką

1.2. Rola i funkcje kultury w wychowaniu

1.2.1. Kultura, pojęcie i definicje

1.2.2. Współczesna rzeczywistość kulturowa

1.2.3. Pedagogika kultury jako teoretyczna podstawa edukacji kulturowej

1.3. Wychowanie estetyczne - wychowanie przez sztukę

1.4. Instytucje edukacji kulturowej

2. Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań

2.2. Przedmiot badań

2.2.1. Podstawy prawne - Statut

2.2.2 Historia Klubu

2.2.3. Organizacja pracy

2.2.4.Krótki opis poszczególnych sekcji

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.3.1. Metody - monografia instytucji

2.3.2. Techniki

2.3.3. Narzędzia

2.3.4. Organizacja badań

3. Analiza wyników badań

3.1. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć

3.2. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Zakończenie

Bibliografia