Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia by Mind Map: Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Działalność Klubu Kultury "Aleksandrów" - monografia

Wstęp

1. Podstawy teoretyczne: wychowanie, opieka, edukacja kulturowa

1.1. Wychowanie i opieka

1.2. Rola i funkcje kultury w wychowaniu

1.3. Wychowanie estetyczne - wychowanie przez sztukę

1.4. Instytucje edukacji kulturowej

2. Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań

2.2. Przedmiot badań

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3. Analiza wyników badań

3.1. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć

3.2. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Zakończenie

Bibliografia