Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

18. vragen stellen

open en gesloten vragen

openvragen zijn vragen waar je zelf een antwoord op kunt geven. deze kan langer zijn dan een gesloten vraag omdat je op een gesloten vraag alleen maar ja en nee kunt antwoorden

reproductieve en productieve vragen

bij reproductieve vragen ga je vragen over dingen die je ergens kunt zien of van te voren hebt gehoord. bij productieve vragen ga je het zelf met de kinderen over een onderwerp hebben

convergente en divigente vragen

convergente vragen zijn vragen die je naar het antwoord lijden en divigente vragen zijn vragen die je uitnodigen om zelf een oplossing te bedenken.

evaluatie vragen

evaluatie vragen zijn vragen die gesteld worden als je wat gedaan hebt en er daarna over gaat bespreken.

17. motiveren

grondhouding

hierbij probeer je belangstelling te tonen in het kind die de opdracht maakt en je eigen motivatie erbij doen. je moet hierbij ook proberen het kind te stimuleren in waar hij goed is. dus niet de dingen pakken die hij niet kan maar dingen pakken die hij wel kan.

motiverende methodiek

als kinderen vast zitten met een opdracht is de bedoeling dat jijĀ  gaat helpen aspecht die een rol spelen bij motivatie: - zelfstandigheid stimuleren - positief leerklimaat - afstand nemen van het probleem - een notatievorm gebruiken uit een eerdere leerfase - hulpsommen gebruiken

19. groepsklimaat

wat is een goed groepsklimaat

een goed groepsklimaat is een klimaat waarin: - goed gewerkt word - de leerlingen zich op hun gemak en gewaardeerd voelen - de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken

activiteiten en sfeer

door een sociale sfeer te krijgen kun je vanallerlij activiteiten doen dit zijn een paar activiteiten: - liedjes - spelletjes - verhaaltjes - positief gedrag stimuleren tussen de leerlingen

ingrijpen in de groep

je kunt op 2 verschillende manieren ingrijpen. je kunt voordat er wat gebeurt ingrijpen dat heet preventief en als het al gebeurt is met zijn allen oplossen en dat heet curatief.

20. orde houden

wat is orde?

is een situatie waarin de leerlingen productief activiteiten uitvoeren die aan het lesdoel beantwoorden.

ordeverstoringen verhelpen

ordeverstoringen verhelp je met non verbale ingrepen of verbale ingrepen. Orde krijgen begint al bij het begin van de dag.

orde op schoolniveau

Dat kan met behulp van informeel overleg met overige teamleden. Of formeel overleg in de leerlingenbespreking.

orde en onderwijsstijl

Orde hangt samen met de onderwijsstijl van de leraar of onderwijsassistent. Er zijn twee onderwijsstijlen, de leerstofgerichte onderwijsstijl, de pedagogische gerichte onderwijsstijl.

serieuze ordeverstoringen

Veel voorkomende ordeverstoringen van orde zijn impulsief gedrag, zogenaamde lollige opmerkingen, de leraar belachelijk maken om de lachende hand te krijgen, storende materialen de klas inbrengen, anderen lichamelijke schade toebrengen, kleding van andere beschadigen.