Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

18. vragen stellen

open en gesloten vragen

reproductieve en productieve vragen

convergente en divigente vragen

evaluatie vragen

17. motiveren

grondhouding

motiverende methodiek

19. groepsklimaat

wat is een goed groepsklimaat

activiteiten en sfeer

ingrijpen in de groep

20. orde houden

wat is orde?

ordeverstoringen verhelpen

orde op schoolniveau

orde en onderwijsstijl

serieuze ordeverstoringen