Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek

1. 18. vragen stellen

1.1. open en gesloten vragen

1.2. reproductieve en productieve vragen

1.3. convergente en divigente vragen

1.4. evaluatie vragen

2. 17. motiveren

2.1. grondhouding

2.2. motiverende methodiek

3. 19. groepsklimaat

3.1. wat is een goed groepsklimaat

3.2. activiteiten en sfeer

3.3. ingrijpen in de groep

4. 20. orde houden

4.1. wat is orde?

4.2. ordeverstoringen verhelpen

4.3. orde op schoolniveau

4.4. orde en onderwijsstijl

4.5. serieuze ordeverstoringen