บทที่ 4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: บทที่ 4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์

1. บทบาทและผลกระทบ

1.1. ทำธุรกิจได้รวดเร็ว

1.2. มีประสิทธิภาพ

1.3. ลดต้นทุน

2. การจัดการสารสนเทศ

2.1. ข้อมูล >> สารสนเทศ

2.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.2.1. รวมรวมข้อมูล

2.2.2. เก็บในฐานข้อมูล

3. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3.1. ลักษณะของธุรกิจ

3.1.1. บรรลุเป้าหมายได้ด้วยอินเตอร์เนต

3.2. ธุรกิจบนอินเตอร์เนต

3.3. รูปแบบของการประกอบธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ (3)

3.3.1. ธุรกิจกับธุรกิจ B2B

3.3.2. ธุรกิจกับผู้บริโภค B2C

3.3.3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค

3.4. การจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

3.4.1. ทำลูกค้าสัมพันธ์ได้ง่ายฃ

3.4.2. เก็บข้อมูลได้ง่าย

4. ปัญหาด้านกฎหมายและสังคม

4.1. ความเป็นส่วนตัว

4.2. สแปมเมล

4.3. การขโมยข้อมูล

4.4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์

4.5. New node