Kế hoạch kinh doanh quán ăn mì

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch kinh doanh quán ăn mì by Mind Map: Kế hoạch kinh doanh quán ăn mì

1. bền vững

1.1. Kinh tế

1.1.1. lên kế hoạch

1.1.1.1. cho danh thu

1.1.1.1.1. bao nhiêu là lỗ

1.1.1.1.2. bao nhiêu là lời

1.1.1.2. tương lai

1.1.1.2.1. trong tương lai phải làm gì để kinh tế không bị suy giảm mà còn tăng

1.1.1.2.2. tính trước lỡ có trường hợp lỗ

1.2. Xã hội

1.2.1. Quảng cáo quán ăn qua nhiều cách để mọi người biết tới nhiều hơn

1.2.1.1. Xử dụng mạng xã hội để quảng cáo

1.2.1.2. Thuê food-vloger, hoặc một số người nổi tiếng khác để nhờ họ quảng cáo cho mình

1.2.1.3. nhờ người thân hoặc bạn bè giới thiệu bạn của bọ họ tới để dùng thử

1.2.2. Nhân viên quán phải tốt

1.2.2.1. Nhân viên phải thân thiện và hòa đồng với khách hàng

1.2.2.2. giúp đỡ khách hàng, giới thiệu các món ăn của quán

1.2.2.2.1. gây thiện cảm với khách hàng

1.2.2.3. Nếu nhân viên quán biết nói tiếng anh là một lợi thế tốt cho quán

1.2.3. kết hợp với những app giao đồ ăn

1.2.3.1. để khách hàng có thể mua đồ trên mạng, không phải ra đường

1.2.3.1.1. thuận lợi

1.2.3.1.2. an toàn, bảo vệ khách hàng

1.3. Môi trường

1.3.1. Môi trường xung quanh

1.3.1.1. quán ăn

1.3.1.1.1. Môi trường quán nên sạch sẽ và gọn gàng

1.3.1.1.2. quán nên nằm ở những nơi trung tâm

1.3.1.2. mạng xã hội

1.3.1.2.1. tiềm hiểu xem điều gì đang thu hút mọi người

1.3.1.3. các quán ăn xung quanh

1.3.1.3.1. tiềm hiểu về các quán khác

1.3.1.4. Sử dụng đồ thận thiện với mối trường

1.3.1.4.1. hạn chế những thứ như nhựa

2. Không bền vững

2.1. Kinh tế

2.1.1. không có dự tính

2.1.1.1. nếu lỗ trong tương lai mà không có tiền để bù

2.1.1.1.1. có khả năng đóng cửa

2.1.1.1.2. hoặc mượn nợ

2.2. Xã hội

2.2.1. quảng cáo không thu hút khách hàng

2.2.1.1. quảng cáo không đặc biệt, không thu hút được khách hàng

2.2.1.1.1. không ấn tượng mọi người cũng không thèm tới

2.2.1.2. không ai để ý hay thèm xem

2.2.2. mời những người có tiếng tăm không tốt quản cáo cho mình

2.2.2.1. có thể bị dính tiếng tăm sai chung

2.2.2.1.1. mọi người không đánh giá cao quán

2.2.2.1.2. khách hàng không tin tưởng

2.2.3. nếu không kết hợp với dịch vụ giao hàng trên mạng

2.2.3.1. nên bất tiện

2.2.3.2. dễ ít người mua

2.2.3.2.1. hiện tại mọi người tránh đi ăn tại chỗ

2.3. Môi trường

2.3.1. xung quanh

2.3.1.1. vị trí quán xấu

2.3.1.1.1. không tốt, dơ