Tecnologia Blockchain

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tecnologia Blockchain by Mind Map: Tecnologia Blockchain

1. Objectiu

1.1. Establir confiançes entre les parts

1.2. Tecnologia blinadad a possibles fraus

1.3. Evitar intermediàris: no intervé cap autoritat

2. Orígens

2.1. L'intercanvi paper-moneda físic

2.2. Un article del 2008 de Nakamoto on s'explicava com fer transaccions entre iguals (peer to peer)

2.3. La primera transacció va ser el pagament d'una pizza. I aquest va intercanviar-ho per un altre cosa.

3. La cadena de blocs

3.1. És una recopilació de totes les transaccions que s'han realitzat amb un bitcoin: Llibre de comptabilitat

3.2. Es troba en molts ordinadors

3.3. Cada transacció és un nou bloc

3.3.1. Identifica els agents de l'intercanvi

3.3.2. Enregistra la quantitat de bitcoins

3.4. Custòdia i fiabilitat: Tots els participants len son dipositaris de la cadena.

4. Mineria de blocs

4.1. Enregistrar una nova transacció: Registrar un nou bloc a la cadena.

4.1.1. Un bloc està representat per el Hash SHA-256

4.1.1.1. Creat a trabés de prova treball (PoW) de força bruta

4.1.1.1.1. A través d'un valor no predeterminat (nonce)

5. Encriptació

5.1. Encriptació RSA

5.1.1. Tres fases

5.1.1.1. Generació de les claus

5.1.1.1.1. Clau Pública

5.1.1.1.2. Clau privada

5.1.1.2. Encriptat

5.1.1.3. Desencriptat

6. Plataformes

6.1. Privades

6.1.1. Bancs i entitats financeres

6.2. Públiques

6.2.1. Bitcoin

6.2.2. Ethereum

7. Tecnologies

7.1. Contractes intel·ligents: Documents que cal enregistrar

7.2. Aplicacions descentral·litzades (DApp)

8. Beneficis per l'educacio

8.1. Responsabilitat en contractes intel·ligents i acords digitals

8.2. Tokenització i gamificació

8.3. Augment de la transparència en la entrega de taskes

8.4. Exemples: Blockcerts, APPII, Gilgamesh, ODEM, Sony Global Education, Blockchain Education NEtwork, Disciplina, BitDegree, Parchment