Види документів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Види документів by Mind Map: Види документів

1. Класифікація документів

1.1. За найменуванням

1.1.1. Заява, лист, телеграма, довідка, інструкція, службова записка, протокол та інш.

1.2. За походженням

1.2.1. документи поділяють на службові, або офіційні (вони створюються установами, підприємствами, службовими особами, які їх представляють), й особисті (їх створюють окремі особи і це не входить у коло їх службових обов’язків).

1.3. За місцем виникнення

1.3.1. документи бувають внутрішні (чинні лише в межах установи, підприємства, у якому створені) і зовнішні (є результатом спілкування установи з іншими установами, організаціями тощо).

1.4. За призначенням

1.4.1. Організаційні, розпорядчі, інформаційні, кадрові, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні

1.5. За напрямом

1.5.1. розрізняють вхідні і вихідні документи.

1.6. За формою

1.6.1. типові й індивідуальні.

1.7. За структурними ознаками

1.7.1. стандартні (мають чітку структуру і форму викладу, свою стилістику. Тут переважно подаються конкретні цифрові дані чи назви предметів, прізвища); нестандартні (містять лише найзагальніші відомості, добір мовних елементів залежить тут від конкретного змісту чи обставин ділових стосунків).

1.8. За носієм інформації

1.8.1. На папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці, дискеті, жорсткому диску

2. Загальні функції документів

2.1. 1) інформаційна (документ як засіб збереження інформації); 2) соціальна (документ задовольняє певні потреби суспільства); 3) комунікативна (документ як засіб зв’язку між установами, підприємствами і т.д.); 4) культурна (документ як засіб закріплення певних культурних традицій).

3. Специфічні функції документів:

3.1. 1) управлінська (документ як засіб управління); 2) правова (документ як засіб закріплення правових норм); 3) історична (документ як джерело історичних відомостей).