KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-2 (Asit-Baz Dengesi)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-2 (Asit-Baz Dengesi) by Mind Map: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-2  (Asit-Baz Dengesi)

1. Asit ve Baz Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?

1.1. 1. Konu Anlatımı: Suyun Otoiyonizasyonu

1.2. 2. Konu Anlatımı: Asit-Baz Tanımları

1.3. 3. Konu Anlatımı: Asit ve Bazların Genel Özellikleri

1.4. 4. Konu Anlatımı: Asit ve Bazların Değerliği

2. pH ve POH Kavramları

2.1. 1. Konu Anlatımı: pH ve pOH Kavramı

2.2. 2. Konu Anlatımı: Asit ve Bazların Kuvveti

2.3. 3. Konu Anlatımı: Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH ve pOH Hesabı

3. Zayıf Asit ve Bazlar

3.1. 1.Konu Anlatımı: Zayıf Asit ve Bazlar

3.2. 2. Soru Çözümü: Zayıf Asit ve Bazlar-1

3.3. 3. Soru Çözümü: Zayıf Asit ve Bazlar-2

3.4. 4. Soru Çözümü: Zayıf ve Kuvvetli Asit ve Bazlar-1

3.5. 5. Soru Çözümü: Zayıf ve Kuvvetli Asit ve Bazlar-2

3.6. 6. Soru Çözümü: Zayıf ve Kuvvetli Asit ve Bazlar-3

3.7. 7. Konu Anlatımı: Ka-Kb İlişkisi -1

3.8. 8. Soru Çözümü: Ka-Kb İlişkisi

4. Tuzların Asit, Baz ve Nötr Özelliği

4.1. 1.Konu Anlatımı: Tuzların Asit, Baz ve Nötr Özelliği

4.2. 2. Konu Anlatımı: Tuzların Asit, Baz ve Nötr Özelliği

4.3. 3. Soru Çözümü: Tuzların Asit, Baz ve Nötr Özelliği

4.4. 4. Soru Çözümü: Tuzların Asit, Baz ve Nötr Özelliği

5. Nötrleşme Tepkimeleri

5.1. 1. Konu Anlatımı: Nötrleşme Tepkimeleri

5.2. 2. Konu Anlatımı: Nötrleşme Tepkimeleri

5.3. 3. Soru Çözümü: Nötrleşme Tepkimeleri

5.4. 4. Soru Çözümü: Nötrleşme Tepkimeleri

5.5. 5. Soru Çözümü: Nötrleşme Tepkimeleri

6. Titrasyon

6.1. 1. Konu Anlatımı: Titrasyon

6.2. 2. Soru Çözümü: Titrasyon

7. Tampon Çözeltiler

7.1. 1. Konu Anlatımı: Tampon Çözeltiler

7.2. 2. Konu Anlatımı: Tampon Çözeltiler

7.3. 3. Soru Çözümü Tampon Çözeltiler