Історія зарубіжної літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія зарубіжної літератури by Mind Map: Історія зарубіжної літератури

1. V семестр

1.1. Змістовий модуль 3

1.1.1. Західноєвропейська література XVII-ХVIII століть

1.1.1.1. Бароко

1.1.1.1.1. Драматургія бароко. Педро Кальдерон «Життя – це сон»

1.1.1.1.2. Творчість Дж. Мільтона

1.1.1.2. Класицизм

1.1.1.2.1. Класицизм як філософсько-естетична система і провідний напрям мистецтва ХVІІ ст..

1.1.1.2.2. Театр французького класицизму. Творчість П. Корнеля та Ж. Расіна

1.1.1.2.3. «Висока» комедія у творчості Мольєра.

1.1.1.2.4. Творчість Ж. де Лафонтена

1.1.1.3. Просвітництво

1.1.1.3.1. Філософська проза ХVІІІ ст..: Д. Дідро «Черниця»

1.1.1.3.2. Традиції та новаторство у трагедії Ф. Шиллера «Підступність та кохання»

1.1.1.3.3. Література італійського Просвітництва. Творчість К. Гоцці та К. Гольдоні

1.2. Змістовний модуль 4

1.2.1. Література першої половини XIX століття

1.2.1.1. Романтизм

1.2.1.1.1. Романтизм як літературний напрям

1.2.1.1.2. Специфіка німецького романтизму в фантастичних казках – повістях Е.Т.А. Гофман

1.2.1.1.3. Роман В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»

1.2.1.1.4. Романтизм в російській, польській та американській літературі

1.2.1.2. Реалізм

1.2.1.2.1. Реалізм як художній напрям та метод

1.2.1.2.2. «Пані Боварі» Г. Флобера як новий тип реалістичного психологічного роману

1.2.1.2.3. Реалізм в Англії та США (Творчість Т. Гарді, О.Генрі, Г. Джеймса)

1.2.1.2.4. Проблема «зайвої людини» в творчості І.С. Тургенева

1.3. Змістовний модуль 5

1.3.1. Література межі століть XIX – XX.

1.3.1.1. Етико-естетська унікальність літератури межі століть

1.3.1.2. Новелістика Гі де Мопасана

1.3.1.3. Декаданс. Символізм, імпресіонізм, естетизм та неоромантизм

1.3.1.4. Драматургія Августа Стрінберга

1.3.1.5. Поезія другої половини ХІХ ст..

1.3.1.6. О. Уайльд - драматург

1.3.1.7. А.П. Чехов – драматург.

1.3.2. Історія світової літератури першої половини ХХ ст..

1.3.2.1. Особливості творчого методу Джеймса Джойса

1.3.2.2. Література «Втраченого покоління». Література екзистенціалізму

1.3.2.3. Епічний театр Бертольда Брехта

1.4. Змістовний модуль 6

1.4.1. Література другої половини ХХ - початок ХХІ століття

1.4.1.1. Друга світова війна як матеріал для західноєвропейської літератури

1.4.1.2. Американський антимілітаристський роман. Курт Воннегут «Бійня №5»

1.4.1.3. Театр абсурду. Самюель Беккет, Ежен Йонеско, Едвард Олбі

1.4.1.4. Американська література нонконформізму

1.4.1.5. Латиноамериканський роман. Категорія «гри» у творчості Хуліо Кортасара

1.4.1.6. Література постмодернізму

1.4.1.7. Морально-філософська проблематика в романі П. Зюскінда. «Запахи. Історія одного вбивці»

1.4.1.8. Англійська література другої половини ХХ ст.. Інтелектуальна проза Джона Фаулза. «Жінка французького лейтенанта»

1.4.1.9. Сучасний літературний процес

1.4.1.10. Р. Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон»

2. IV семестр

2.1. Змістовний модуль 1

2.1.1. Стародавня література

2.1.1.1. Стародавні літератури Азії та Африки

2.1.1.2. Єгипетська література

2.1.1.3. Література Месопотамії

2.1.1.4. Давньоіндійська література

2.1.1.5. Давньокитайська література

2.1.1.6. Давньоєврейська література

2.1.2. Антична література

2.1.2.1. Література Давньої Греції

2.1.2.1.1. Давньогрецька лірика

2.1.2.1.2. Пародійний («Батрохоміомахія») і дидактичний (Гесіод, Езоп) епос

2.1.2.1.3. Давньогрецький театр

2.1.2.1.4. Давньогрецька комедія

2.1.2.2. Література Давнього Риму

2.1.2.2.1. Давньоримський театр. Плавт. Теренцій

2.1.2.2.2. Римська лірика. Катулл. Вергілій

2.1.2.2.3. Античний роман

2.2. Змістовний модуль 2

2.2.1. Література Середньовіччя та Відродження

2.2.1.1. Література Середньовіччя

2.2.1.1.1. Загальна характеристика доби Середньовіччя. Періодизація.

2.2.1.1.2. Куртуазна література

2.2.1.1.3. Середньовічна міська література

2.2.1.1.4. Творчість Данте Аліг’єрі

2.2.1.2. Література доби Відродження

2.2.1.2.1. Відродження в Італії. Творчість Петрарки

2.2.1.2.2. Література Відродження у Франції. Поезія Ф.Війона. Творчість М.Наваррської, П. де Ронсара, Ф.Рабле

2.2.1.2.3. Ренесансна література Іспанії та Португалії.

2.2.1.2.4. Література Англії епохи Відродження.