Service og samferdsel planleggingsfaget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Service og samferdsel planleggingsfaget by Mind Map: Service og samferdsel planleggingsfaget

1. Fagplanens kompetansemål

2. Arbeidsplanen høsten 2012

2.1. Uke 35

2.1.1. Arena

2.1.2. Lærestoff

2.1.2.1. Innovasjon - 1

2.1.2.2. Initiativ - 1

2.1.2.3. Kundebegrepet - 1

2.1.2.4. Planlegging i et Maslowsk perspektiv

2.1.2.5. fra www.ndla.no

2.1.3. Oppgave

2.2. Uke 36

2.2.1. Arena

2.2.2. Lærestoff

2.2.3. Oppgave

2.3. Uke 37

2.3.1. Arena

2.3.2. Lærestoff

2.3.3. Oppgave

2.4. Uke 38

2.4.1. Arena

2.4.2. Lærestoff

2.4.3. Oppgave

2.5. Uke 39

2.5.1. Arena

2.5.2. Lærestoff

2.5.3. Oppgave

2.6. Uke 41

2.6.1. Arena

2.6.2. Lærestoff

2.6.3. Oppgave

2.7. Uke 42

2.7.1. Arena

2.7.2. Lærestoff

2.7.3. Oppgave

2.8. Uke 43

2.8.1. Arena

2.8.2. Lærestoff

2.8.3. Oppgave

2.9. Uke 44

2.9.1. Arena

2.9.2. Lærestoff

2.9.3. Oppgave

2.10. Uke 45

2.10.1. Arena

2.10.2. Lærestoff

2.10.3. Oppgave

2.11. Uke 46

2.11.1. Arena

2.11.2. Lærestoff

2.11.3. Oppgave

2.12. Uke 47

2.12.1. Arena

2.12.2. Lærestoff

2.12.3. Oppgave

2.13. Uke 48

2.13.1. Arena

2.13.2. Lærestoff

2.13.3. Oppgave