Inovativnost 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inovativnost 2.0 by Mind Map: Inovativnost 2.0

1. Navznoter

2. Navzven

2.1. Pritegniti stranke v srce razvoja izdelkov

2.1.1. Soustvarjanje izdelkov s strankami

2.1.2. Problem lastništva

2.1.3. pomoč pri razvoju izdelkov in storitev, ki jih stranke resnično želji

3. Odprtost

3.1. čudenje

3.2. sodelovanje

3.3. radikalnost

4. Čas

4.1. ni potrebno, da smo istočasno skupaj

5. Najbolj inovativno

5.1. iz enega biznisa v drugi

5.2. Delati nekaj popolnoma drugačenga znova in znova

6. Prostor

6.1. ni potrebno, da smo na istem mestu

7. Porazdeljeno soustvarjanje

7.1. Kdo je lastnik ideje

7.2. povečeno tveganje

8. Primeri

8.1. Lego

9. Ta miselni vzorec lahko soustvarjate