Onbeperkt digitaal leermateriaal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Onbeperkt digitaal leermateriaal by Mind Map: Onbeperkt digitaal leermateriaal

1. Student

1.1. KWALITATIEF

1.1.1. Kan verrijkte content gebruiken bij het leren

1.1.2. Past bij mindset van freemium / gratis

1.1.3. Direct toegang tot alle content

1.1.4. Anytime, anyplace, anywhere, any device leren

1.1.5. Nieuw leermateriaal direct gebruiken

1.2. KWANTITATIEF

1.2.1. Wisselen van opleiding ook naar een andere instelling zonder extra kosten

1.2.2. Lagere kosten bij stoppen met de opleiding

1.2.3. Aanschaf device noodzakelijk

2. Onderwijsinstelling Docent

2.1. KWALITATIEF

2.1.1. Docenten kunnen leermaterialenlijsten met elkaar delen

2.1.2. Docenten moeten kiezen uit leermiddelen van meer aanbieders

2.1.3. Flexibel inzetten van nieuwe content

2.1.4. Noodzaak tot landelijke samenwerking

2.2. KWANTITATIEF

2.2.1. Lagere kosten door aansluiten op één platform

2.2.2. Aanleg en onderhoud ICT infrastructuur (Wifi)

2.2.3. Gezamenlijke kosten voor het distributieplatform

3. Landelijke voorzieningen

3.1. KWALITATIEF

3.1.1. Grotere vraag naar standaarden

3.1.2. Grotere vraag naar gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

3.1.3. Leveren landelijk distributieplatform

3.2. KWANTITATIEF

3.2.1. Hogere kosten standaardisatieprocessen

3.2.2. Hogere kosten gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

3.2.3. Hoge kosten leveren landelijk distributieplatform

4. Uitgever Aanbieder

4.1. KWALITATIEF

4.1.1. Maakt innovatiever / actueler leermateriaal mogelijk

4.1.2. Behoud van positie tegenover de concurrentie van open content

4.1.3. Korte time-to-market van nieuwe producten

4.2. KWANTITATIEF

4.2.1. Alumni markt biedt nieuwe mogelijkheden

4.2.2. Geen concurrentie van de 2e hands markt

4.2.3. Lagere distributiekosten

4.2.4. Toename concurrentie door nieuwe intreders

4.2.5. Minder financiële zekerheid door pay per use

4.2.6. Hogere ontwikkelkosten

5. ICT leverancier

5.1. KWALITATIEF

5.1.1. Portal/ELO krijgt grotere rol binnen de instelling

5.2. KWANTITATIEF

5.2.1. Nieuwe rol: leveren van het distributieplatform

6. Intermediair

6.1. KWALITATIEF

6.1.1. Nieuwe rol: leveren van een distributieplatform

6.2. KWANTITATIEF

6.2.1. Verliest positie in de keten