Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym by Mind Map: Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym

Wstęp

Rozdział 1

1.1. Historyczna i współczesna koncepcja sztuki i wychowania estetycznego

1.2. Cele i zagrożenia wychowania estetycznego

1.3. Wychowawcze funkcje sztuki

Rozdział 2

2.1. Dekoracje jako formy sztuki w wychowaniu estetycznym

2.2. Rodzaje i funkcje dekoracji

2.3. Dekoracje jako sposób wyrażania emocji

2.4. Wychowanie przez twórczość własną

Rozdział 3

3.1. Metody pracy z dziećmi w dekorowaniu

3.2. Sposoby motywowania aktywności twórczej

Literatura

Zakończenie