Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym by Mind Map: Rola i miejsce dekoracji w
wychowaniu estetycznym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym

Wstęp

Rozdział 1

1.1. Historyczna i współczesna koncepcja sztuki i wychowania estetycznego

1.2. Cele i zagrożenia wychowania estetycznego

1.3. Wychowawcze funkcje sztuki

Rozdział 2

2.1. Dekoracje jako formy sztuki w wychowaniu estetycznym

2.2. Rodzaje i funkcje dekoracji

2.3. Dekoracje jako sposób wyrażania emocji

2.4. Wychowanie przez twórczość własną

Rozdział 3

3.1. Metody pracy z dziećmi w dekorowaniu

3.2. Sposoby motywowania aktywności twórczej

Literatura

Zakończenie