Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym by Mind Map: Rola i miejsce dekoracji w wychowaniu estetycznym

1. Wstęp

2. Rozdział 1

2.1. 1.1. Historyczna i współczesna koncepcja sztuki i wychowania estetycznego

2.2. 1.2. Cele i zagrożenia wychowania estetycznego

2.3. 1.3. Wychowawcze funkcje sztuki

3. Rozdział 2

3.1. 2.1. Dekoracje jako formy sztuki w wychowaniu estetycznym

3.2. 2.2. Rodzaje i funkcje dekoracji

3.3. 2.3. Dekoracje jako sposób wyrażania emocji

3.4. 2.4. Wychowanie przez twórczość własną

4. Rozdział 3

4.1. 3.1. Metody pracy z dziećmi w dekorowaniu

4.2. 3.2. Sposoby motywowania aktywności twórczej

5. Literatura

6. Zakończenie