.Uurimistöö alused.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
.Uurimistöö alused. by Mind Map: .Uurimistöö alused.

1. Eksperiment e. katse

2. Andmete kogumine ja eksperimendi kavandamine

3. Eesmärgid

3.1. Eesmärgi sõnastamine

4. Uurimusprobleem

4.1. Uurimusprobleemi sõnastamine

5. Hüpotees

5.1. Võrdlushüpotees

6. Metoodika

6.1. Andmetöötlusmeetodid

6.2. Interpreteerimismeetodid

7. Vaatlus

7.1. Inimvaatlused

7.2. Loodusvaatlused

8. Liigid

8.1. Arendustöö

8.2. Ülevaade

9. Seosehüpotees

10. Küsitlus

11. Uurimusküsimus

12. New node