Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BANKARSTVO by Mind Map: BANKARSTVO

1. KARTICE

1.1. kreditne

1.2. debitne

1.3. revolving

1.4. prepaid

1.5. charge

1.6. s automatskom podjelom na rate

2. TEKUĆI RAČUN KLIJENTA

2.1. transakcijski račun

2.2. uplate / isplate

2.3. debitna kartica

2.4. POS uređaji

3. OTVARANJE RAČUNA

3.1. fizičke i pravne osobe

3.2. identifikacija: osobna ili putovnica

3.3. zahtjev za otvaranje

3.4. ugovor

3.5. provođenje dubinske analize

4. OTVARANJE

4.1. zahjtev ili pristupnica

4.2. identifikacija

4.3. dubinska analiza

4.4. ugovor

4.5. ovlast po transakcijskom računu

4.6. potpisani karton

5. ŽIRORAČUN PODUZETNIKA

5.1. gotovisnki

5.2. bezgotovinski

6. IBAN

6.1. 21 znamenka