Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Water by Mind Map: Water
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Water

waar gebruik je water voor

het meeste om te douchen

de wc door te trekken

de wasmachine

maar 'n klein beetje om te drinken en eten

alles bij elkaar zo'n dikke

100 liter, Dat is VEEL!, Je zou water moeten besparen

hoe maken ze drinkwater

van grondwater

grondlagen hebben 't water al gefilterd

dus hoeft 't alleen maar gezuiverd te worden

van rivierwater

in rivieren drijft veel troep

daarna moet 't erg vaak gefilterd worden

en dan pas gezuiverd

meer werk, dus duurder EN minder lekker

flessenwater is grond- of rivierwater

alleen duurder verpakt

minder gecontroleerd

en minder vers dan kraanwater

waterkringloop

water verdampt uit de zee

wolken waterdamp waaien naar het land

de waterdamp condenseert tot waterdruppels

de waterdruppels vallen als regen op 't land

het water stroomt via sloten en rivieren naar de zee

Nederland verdroogt

waarom?

we gebruiken meer water dan dat er regen valt

regenwater wordt snel afgevoerd via 't riool

we pompen veel water op, drinkwater, planten sproeien in de zomer

Nadeel

straks is er te weinig grondwater voor drinkwater

drinkwater zal duur worden, want van rivierwater drinkwater maken is duur, en minder lekker, want drinkwater uit de grond is goedkoop EN lekker

daarom moeten we zuinig zijn met water

ideeën voor zuinig met water

spaardouche

kraan niet onnodig laten lopen

bespaarknop op wc

ideeën voor meer grondwater

regenwater gebruiken om de tuin te besproeien

regenwater niet op riool lozen, maar in de tuin laten lopen

vijvertjes om regenwater langzaam te laten wegzakken in de grond

waterzuivering

hoe gaat dat?

grof vuil eruit

bacteriën erbij die de poep opeten

lucht erbij anders stikken de bacteriën, bubbelbad!

alle zware dingen naar de bodem laten zakken, rust!

en 't schone water naar de rivier pompen

alle bacteriën en andere zware dingen heet "slib"

dat wordt afgevoerd, vergist, verbrand

biologische waterzuivering

met bacteriën

spoel geen dingen door 't riool die bacteriën dood maken

vergif/medicijnen/vet kunnen bacteriën er niet uithalen

soorten putten

hemelwaterafvoerputten

regen stroomt over de straat, en via deze put naar 't riool

drinkwaterputten

Via deze put kun je het drinkwaterbuizenstelsel controleren

drukriool

het riool moet met flinke druk naar de zuivering worden geperst

brandkraan

Bij brand zoekt de brandweer naar dit soort kranen.

peilbuis

hoe hoog staat het grondwater? Dat meten ze hier.

Vormen van water

vast

ijs

vloeibaar

water

gas

waterdamp

voorbeeld

fluitketel, water wordt heet en verdampt, de damp komt tegen de koude tegels en condenseert, en loopt als waterstraaltjes naar beneden

waterkringloop