Adfærdspsykologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Adfærdspsykologi by Mind Map: Adfærdspsykologi

1. Fokus på individets handlinger

1.1. Stimulus (påvirkning)

1.2. Respons (adfærd)

2. Individet et resultat ud fra to faktorer

2.1. Medfødte biologi

2.2. Omgivelser

3. Ivan Pavlov (forsøg med hunde)

3.1. Ændre dens naturlige adfærd, betinget respons via. stimulus

4. John B. Watson

4.1. Børns adfærd

4.1.1. Forsøg med Albert, skabe frygt for bløde ting via. larm

4.2. Enhver adfærd har en årsag

5. B. F. Skinner

5.1. Straf

5.1.1. utilsigtet virkning, kan opleves som opmærksomhed fra ellers fraværende forældre

5.2. Belønning

5.2.1. fremmer indlæring af ny adfærd