L'autoritat a l'aula

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'autoritat a l'aula by Mind Map: L'autoritat a l'aula

1. Definició

1.1. RAE

1.1.1. Prestigi i crèdit que es reconeix a una persona o institució per la seva legitimitat o per la seva qualitat i competència en alguna matèria.

1.2. Diccionari.cat

1.2.1. Dret o poder de manar, de regir, de dirigir

2. Objectius

2.1. Millora de l'aprenentatge dels alumnes

2.1.1. Mantenir l'ordre a l'aula

2.1.2. Mantenir la convivència al centre

2.1.3. Aconseguir credibilitat

3. Com es perd?

3.1. Mancant el respecte dels alumnes

3.2. Cridant sovint

3.3. Fent servir el càstic com a principal mecanisme

3.4. Poc domini de la matèria

3.5. Manca de suport de la comunitat

4. Tipus

4.1. Formal

4.1.1. Per posició

4.1.1.1. Autoritarisme

4.2. Moral

4.2.1. Tècnic

4.2.1.1. Per coneixements

4.2.2. Personal

4.2.2.1. Per habilitats personals

4.2.2.1.1. Lideratge

5. Una mica d'humor

5.1. Vídeo

5.2. .

5.3. -

6. Com aconseguir-la?

6.1. Sent model

6.1.1. Amb respecte

6.1.2. Puntualitat

6.1.3. Sense crits

6.1.4. Sense amenaces

6.2. Domini de la matèria

6.2.1. Bones preparacions

6.2.2. Activitats atractives

6.3. Autocontrol

6.4. Rectificar si cal

6.5. Càstic com a darrer recurs

6.6. Habilitats personals

6.6.1. Escolta activa

6.6.2. Lideratge

6.6.3. Empatia

6.6.4. Assertivitat

6.7. Suport de la comunitat

6.7.1. Centre

6.7.2. Autoritats

6.7.3. Famílies