Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Maatschappelijke positie van minderheden in Nederland by Mind Map: Maatschappelijke positie van
minderheden in Nederland
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Maatschappelijke positie van minderheden in Nederland

Onderwijs

Taalachterstand

Weinig cultureel kapitaal

Vooroordelen docenten

Arbeid & Inkomen

Lagere opleiding --> minder goed nederlands

Gemiddeld lager inkomen

Kleiner sociaal netwerk waarmee ze werk kunnen vinden

Huisvesting

Door een zwakke sociaal-economische positie 'gedwongen' om in wijken met sociale huurwoningen te wonen

Bewuste keuze

Rol van de overheid

Onderwijs-achterstanden-beleid

Vroegschoolse educatie

Extra financiering van leerlingen met leerachterstand

Werkloze jongeren verplicht naar school tot behalen startkwalificatie

Werkgelegenheidsbeleid

Positieve discriminatie

Bijscholingscursus/sollicitatietraining (CWI)

Ondernemerschap stimuleren

Huisvestingsbeleid

Spreidingsbeleid

Krachtwijken

Subsidies voor het stimuleren van de sociale cohesie