Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SAMENWERKEN mogelijke opdrachten voor in de les by Mind Map: SAMENWERKEN mogelijke
opdrachten voor in de les
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SAMENWERKEN mogelijke opdrachten voor in de les

OPDRACHTEN (MAKEN VOOR EEN ANDERE KLAS)

waarom is samenwerken belangrijk

wat is samenwerken

hoe maak je een goed samenwerkingsplan

hoe maak je een samenwerkingsrubric

welke kwaliteiten en valkuilen zijn er bij samenwerken?

hoe maak je de samenwerking succesvol

TIPS / TOPS

maak heterogene groepjes

elk groepje geeft aan elk individuele leerling buiten het groepje een tip en een top.

kan in combinatie met vaardighedenspel

OP EEN LIJN

ga als klas op een lijn staan met vooraan de persoon die het best kan samenwerken en achteraan degene die dat het minst kan

bespreken waarom iemand op een plek staat

alternatief: lijn laten samenstellen door een tweetal

WORST CASE SCENARIO <--> IDEAAL

in groepjes: maak een beeld met tekst van het grootste drama

alternatief: geen beeld met tekst maar een filmpje

in groepjes: maak een beeld met tekst van het ideaal

in groepjes: maak een lijst van tien succesfactoren, zet ze daarna op volgorde van invloed

klassikaal: elk groepje noemt de eerste twee succesfactoren

VAARDIGHEDENSPEL

kaartjes verdelen over groepjes

elk groepje kiest uit hun stapel twee belangrijke vaardigheden uit die nodig zijn voor samenwerken

klassikaal presenteren van de belangrijke vaardigheden

individueel op de lijst belangrijke vaardigheden scoren (amateur, gevorderd, expert)

individuele lijst bespreken met twee leerlingen, een docent en een ouder

VERSCHILLENDE SITUATIES NAAST ELKAAR

situaties

PWS

in een groepje

klas met docent

verschillen en overeenkomsten tussen de situaties klassikaal bespreken

succesfactoren bepalen in groepjes

lijst van tien en op volgorde

klassikaal uitwisselen

ROLLENSPEL

vooraf klassikaal verschillende situaties bepalen en verdelen over de groepjes

elke groepje beeld een situatie uit waarin de samenwerking negatief verloopt

de overige groepjes geven tips aan elk individu in het rollenspel

alternatief: toeschouwers zetten het spel stil, nemen de plaats in van iemand en nemen die rol in positieve zin over