Eines Tecnologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines Tecnologia by Mind Map: Eines Tecnologia

1. De percussió

1.1. Maceta de niló

1.2. Martell de bola

2. De tall

2.1. Serres

2.1.1. de marqueteria

2.1.2. d'arquet

2.1.3. de vogir

2.2. Xerrac

2.3. Alicates

2.4. Tisores

3. D'abrassió

3.1. Llima

3.2. Raspa

4. De perforació

5. D'agafar

6. De cargolar

7. De mesurar

8. De soldar

9. De protecció