Evidencija putnika na brodu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evidencija putnika na brodu by Mind Map: Evidencija putnika na brodu

1. biblioteke zaglavlja

1.1. stog_polja.h

1.2. stog_pokazivaci.h

2. Stog

2.1. Implementacija

2.1.1. Pokazivaci

2.1.1.1. tputnici

2.1.1.2. Sputnici

2.1.1.2.1. polje[MAX]

2.1.2. Polja

2.1.2.1. tputnici

2.1.2.2. Sputnici

2.1.2.2.1. element->next

3. Funkcije

3.1. Dodaj putnika na stog

3.1.1. Unesi podatke

3.1.2. generiraj status

3.1.3. Ispisi

3.2. Obrisati putnika s stoga

3.2.1. Formirati pomoćni stog

3.2.2. Prepisati element na pomocni stog

3.2.3. Provjeriti starost i status putnika

3.2.4. Ispisi

3.3. Obrisati putnika sa stoga

3.3.1. Formirati rekurziju

3.3.2. Provjeriti status i dob

4. operacije

4.1. TopS

4.2. PushS

4.3. InitS

4.4. IsEmpty

4.5. PopS

5. Main funkcija