Evidencija putnika na brodu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evidencija putnika na brodu by Mind Map: Evidencija putnika na brodu

1. Funkcije

1.1. Dodaj putnika na stog

1.1.1. Unesi podatke

1.1.2. generiraj status

1.1.3. Ispisi

1.2. Obrisati putnika s stoga

1.2.1. Formirati pomoćni stog

1.2.2. Prepisati element na pomocni stog

1.2.3. Provjeriti starost i status putnika

1.2.4. Ispisi

1.3. Obrisati putnika sa stoga

1.3.1. Formirati rekurziju

1.3.2. Provjeriti status i dob

2. operacije

2.1. TopS

2.2. PushS

2.3. InitS

2.4. IsEmpty

2.5. PopS

3. biblioteke zaglavlja

3.1. stog_polja.h

3.2. stog_pokazivaci.h

4. Stog

4.1. Implementacija

4.1.1. Pokazivaci

4.1.1.1. tputnici

4.1.1.2. Sputnici

4.1.1.2.1. polje[MAX]

4.1.2. Polja

4.1.2.1. tputnici

4.1.2.2. Sputnici

4.1.2.2.1. element->next

5. Main funkcija