Online nástroje pro Time management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Online nástroje pro Time management by Mind Map: Online nástroje pro Time management

1. Teorie+ vymezení základních termínů

1.1. Definice pojmu time management

1.2. Vývoj Time managementu

1.3. Kategorizace Time managementu

1.3.1. první generace

1.3.2. druhá generace

1.3.3. třetí generace

1.3.4. čtvrtá generace

1.4. Techniky pro určení priorit

1.4.1. parretovo pravidlo

1.4.2. Eisenhawerův princip

1.4.3. abc analýza

1.4.4. Metoda POSEC

1.5. Nástroje time managementu

1.5.1. "to-do" listy

1.5.2. checklisty

1.5.3. kalendáře

1.5.4. diáře

1.5.5. plánovací systémy

2. Praktická část-online nástroje pro TM

2.1. Volba výběru nástrojů

2.2. 1. nástroj

2.2.1. Popis a rozbor nástroje

2.2.2. výhody

2.2.3. nevýhody

2.2.4. pro koho je určen

2.2.5. hledisko finanční dostupnosti

2.2.6. hledisko uživatelské přívětivosti

2.3. 2. nástroj

2.4. 3. nástroj

2.5. 4. nástroj

2.6. 5.nástroj

2.7. Výsledky komparační analýzy vybraných nástrojů

3. Úvod

4. Závěr