Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego by Mind Map: Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego

I. Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie otwockim

1. Charakterystyka powiatu otwockiego

2. Struktura bezrobocia

3.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia

Wstęp

III. Pozycja doradcy zawodowego w urzędzie pracy

1. Kompetencje zawodowe doradcy w urzędzie pracy

2. Zadania realizowane przez doradcę zawodowego

II. Rola poradnicta zawodowego w strukturze PUP

1. Pojęcie poradnictwa zawodowego w literaturze przedmiotu

2. Normatywne ujęcie poradnictwa zawodowego

3. Formy i stosowanie techniki w poradnictwie zawodowym

4. Profil osobowy bezrobotnego korzystającego z usług doradcy zawodowego

5. Charakterystyka dylematów klientów zgłaszających się do doradcy zawodowego

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia