Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego by Mind Map: Poradnictwo zawodowe jako jedna z form
rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych
powiatu otwockiego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego

I. Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie otwockim

1. Charakterystyka powiatu otwockiego

2. Struktura bezrobocia

3.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia

Wstęp

III. Pozycja doradcy zawodowego w urzędzie pracy

1. Kompetencje zawodowe doradcy w urzędzie pracy

1.1 Kwalifikacje zawodowe

1.2 Umiejętności

1.3 Cechy osobowe

2. Zadania realizowane przez doradcę zawodowego

II. Rola poradnicta zawodowego w strukturze PUP

1. Pojęcie poradnictwa zawodowego w literaturze przedmiotu

2. Normatywne ujęcie poradnictwa zawodowego

3. Formy i stosowanie techniki w poradnictwie zawodowym

4. Profil osobowy bezrobotnego korzystającego z usług doradcy zawodowego

5. Charakterystyka dylematów klientów zgłaszających się do doradcy zawodowego

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia