Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego by Mind Map: Poradnictwo zawodowe jako jedna z form rozwiązywania dylematów osób bezrobotnych powiatu otwockiego

1. I. Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie otwockim

1.1. 1. Charakterystyka powiatu otwockiego

1.2. 2. Struktura bezrobocia

1.3. 3.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia

2. Wstęp

3. Bibliografia

4. III. Pozycja doradcy zawodowego w urzędzie pracy

4.1. 1. Kompetencje zawodowe doradcy w urzędzie pracy

4.1.1. 1.1 Kwalifikacje zawodowe

4.1.2. 1.2 Umiejętności

4.1.3. 1.3 Cechy osobowe

4.2. 2. Zadania realizowane przez doradcę zawodowego

5. II. Rola poradnicta zawodowego w strukturze PUP

5.1. 1. Pojęcie poradnictwa zawodowego w literaturze przedmiotu

5.2. 2. Normatywne ujęcie poradnictwa zawodowego

5.3. 3. Formy i stosowanie techniki w poradnictwie zawodowym

5.4. 4. Profil osobowy bezrobotnego korzystającego z usług doradcy zawodowego

5.5. 5. Charakterystyka dylematów klientów zgłaszających się do doradcy zawodowego

6. ZAKOŃCZENIE