Copy of KEMIJSKA ROBA ZA POLJOPRIVREDU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of KEMIJSKA ROBA ZA POLJOPRIVREDU by Mind Map: Copy of KEMIJSKA ROBA ZA POLJOPRIVREDU

1. PESTICIDI

1.1. sredstva za zaštitu bilja

1.2. štite od biljnih bolesti i insekata,gljivica, korova

1.3. zbog visokih prinosa u poljoprivredi je uporaba k unaprjeđenju biljnih kultura

1.4. PREDNOSTI I NEDOSTATCI

1.4.1. otrovni za okolinu

1.4.2. pravilno rukovanje

1.4.3. pridržavati se propisa

1.5. PRIMJENA

1.5.1. poljoprivreda, vinogradarstvo, voćarstvo, drvna industrija, šumarstvo, javna uporaba (kućanstvo)

1.6. VRSTE

1.6.1. INSEKTICIDI

1.6.2. FUNGUCIDI

1.6.3. HERBICIDI

1.6.4. OSTALI PESTICIDI

1.6.4.1. AKARIDI-CRVI

1.6.4.2. LIMACIDI-PUŽEVI

1.6.4.3. AVICIDI-PTICE

1.6.4.4. BAKTERICIDI-BAKTERIJE

1.6.4.5. RODENTICIDI-GLODAVCI

1.7. PRIMJENA

1.7.1. zaprašivanje

1.7.2. prskanje

2. OZNAKE

2.1. KLARENCA

2.1.1. najkraće razdoblje koje mora proći od primjene sredstava do berbe,žetve, preradbe

2.2. TOLERANCA

2.2.1. najveća dopuštena količina aktivne tvari nekog sredstva za zaštitu biljaka u namirnicama

2.3. LD( lethal dose)

2.3.1. srednja letalna doza (smrtna doza)

3. PRODAJA/PROIZVOĐAČI

3.1. PRODAJA

3.1.1. specijalizirane prodavaonice-polj. apoteke

3.1.2. orignalana ambalaža

3.1.3. deklaracija, upute za uporabu

3.1.4. mjere zaštite

3.2. PROIZVOĐAČI

3.2.1. Singeta

3.2.1.1. univerzalis,ridomil,lumax

3.2.2. INA Petrokemija

3.2.3. Chroma Agro

3.2.4. PLIVA Zagreb

4. OSNOVNI POJMOVI

4.1. TVARI

4.1.1. materijali od kojih je izgarđen svijet

4.1.2. fiz. i kem. svojstva

4.1.3. smjese(zrak,voda,otopine)

4.1.4. čiste(O,H,ugljikov dioksid)

4.1.5. agregatna stanja

4.1.5.1. kruto-stalan oblik

4.1.5.2. tekuće-poprima oblik posude

4.1.5.3. plinovito-ispunjava posudu

4.1.6. kiseline-kloridna, sumporna)

4.1.7. lužine-natrijeva (jaka lužina)

4.1.7.1. nagrizaju kožu,tkanine,tkiva

4.1.8. soli-nitrati,sulfati,fosfati-topljivi u vodi

5. MINERALNA (UMJETNA GNOJIVA)

5.1. proizvod kem. ind.

5.2. oblik- mineralne soli ili njihove smjese (mjenjaju kiselost tla)

5.3. 3. agregatna stanja (najčešće granule)

5.4. zemlju je potrebno obogačivati umjetnim gnojivima (mikrohranjive tvari i makrohranjive tvari)

5.5. sastav gnojiva- % sadržaja hranjivih elemenata

5.5.1. niskokoncentrirana-do 30%

5.5.2. srednjekoncentrirana-30-40%

5.5.3. visokokoncentrirana-od 40%

5.6. jednostavna

5.6.1. dušična-stvaranje klorofila

5.6.1.1. amonij-nitrat=univerzalno gnojivo

5.6.2. fosforna-stvaranje humusa

5.6.3. kalijeva-klorid/sulfat

5.7. složena

5.7.1. dvostruka

5.7.1.1. N+P

5.7.1.2. N+K

5.7.1.3. P+K

5.7.2. trostruka

5.7.2.1. NPK

5.7.3. mješana-mješanjem gnojiva

5.7.4. kompleksna-kem. reakcijama sirovina