Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychologia by Mind Map: Psychologia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychologia

Psychologia jako nauka

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zachowaniem człowieka

Introspekcja

Cele psychologii jako nauki

Przedmiot

Czynność, to działania ludzkie:

Psychologia współczesna

teoretyczna

stosowana

czynność

Koncepcje psychologiczne

Koncepcja behawiorystyczna

Koncepcja psychodynamiczna

Koncepcja poznawcza

Koncepcja humanistyczna

ADHD

Zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej

Neuroprzekaźniki

Objawy

Kryteria diagnozy

Lekturki

Dzieci potrzebują potwierdzania swoich uczuć

Idealne spotkanie rodziców z nauczycielami

Rozwiązywanie problemów

Chwalenie

Uwalnianie dziecka od narzuconej mu roli

Zachęcanie do współpracy

Zamiast karania

Jak sobie radzić z uczuciami

Rodzice a nauczyciele

Aronson

Środki masowego przekazy, propaganda i przekonanie

Poznanie społeczne

Konformizm

Uprzedzenia

Agresja

Uzasadnienie własnego postępowania

Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna