Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Innostu AVO:sta! by Mind Map: Innostu AVO:sta!
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Innostu AVO:sta!

Havahtuminen

Millä tavalla AVO:na haluamme havahduttaa?

Järjestöiden hallinnossa, virkamiehiä, hallinnon opiskelijoita

Koulutustarpeet

Koulutustarjonta

Mitä avoimuuden kulttuuri?

Avoimet ohjelmistot

Avointen sisältöjen tuottaminen

Avoin jakaminen

Avoimet sisällöt

Mitä uutta me tuomme?

Hyviä esimerkkejä jakoon

Vertaistyöskentelyn malli

Osallisuus

Avon sisäinen työskentely

Osaaminen, Konkarit, Noviisit, Uskaltaako kysyä?, perehdyttäminen

Oman panoksen tuominen

Suomalaien kulttuuri (AVO:n kohderyhmät

Millainen visio nettiajan kansalaishteiskunta

Miten verkostotyöskentely madaltaa kynnystä osallisuuteen?

Visio

Parempaa kuin ilman nettiosallistumista

Helppo osallistuminen

Tutkimuksellisuus

Miten sosiaalinen media helpottaa osallistumista?

Jakaako sosiaalinen media kansaa yhdistämisen sijasta?

Sosiaalisen median sudenkuopat? Digitaalinen eriarvoisuus!

Erilaiset polut somen omaksumiseen

PÄÄMÄÄRÄ TAI YLEISTEEMA

AVOIMUUDEN KULTTUURI

OPPIMISVERKOSTOISSA

YHTEISKUNNASSA, VIRKAMIEHET, KANSALAISET

Eija:

Tiedon avoimuus

Hilma:

Avoimuutta ja demokratiaa kaikille, Ei kuiluja somevälineiden osaamattomuudesta johtuen - nähdä SOME mahdollisuutena myös minulle!

Anne:

Omaehtoinen ruohonjuuritason vaikuttaminen mahdollista jokaiselle, Paikallinen demokratia & tee se itse "vallankumous", Kohtaamisten mahdollistaminen

Innostajan/fasilitaattorin rooli

Oleellista

Luottamuksen aikaansaaminen/ylläpitäminen

Tasapainoilu aktiivisen innostajan/taustalla toimivan "kätilön" roolien välillä, Vaaditaan näkyvillä oloa alussa, OSata bongata ilmassa olevia asioita, ihmisiä ja heidän ajatuksiaan vaikka olisivat ensin hahmottomia, Tulkin/esille tuojan rooli, Ilmapiirin ylläpitjä/päämäärätietoisuuden ylläpitäminen, Osata luoda kokemuksia, VUOROVETOISUUS, vrt. John Keathstone (?) Statustyöskentely

Aktiivisuus, Luottamuksen saavuttaminen, Verkostoituminen, Nettifasilitointi on taitolaji, Nöyryys: älä käytä tilaisuutta liiaksi oman brändin kirkastamiseen

Caset

Tietie, Virtuaaliammattikorkeakoulu etc.

Case Xtune

Dialogisuus

Aito Minä-Sinä suhde vs. Minä-Se suhde