Innostu AVO:sta!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Innostu AVO:sta! by Mind Map: Innostu AVO:sta!

1. Havahtuminen

1.1. Millä tavalla AVO:na haluamme havahduttaa?

1.1.1. Koulutustarpeet

1.1.2. Koulutustarjonta

1.2. Mitä avoimuuden kulttuuri?

1.2.1. Avoimet ohjelmistot

1.2.2. Avointen sisältöjen tuottaminen

1.2.3. Avoin jakaminen

1.2.4. Avoimet sisällöt

1.3. Mitä uutta me tuomme?

1.3.1. Hyviä esimerkkejä jakoon

1.3.2. Vertaistyöskentelyn malli

2. Osallisuus

2.1. Avon sisäinen työskentely

2.1.1. Osaaminen

2.1.1.1. Konkarit

2.1.1.2. Noviisit

2.1.1.2.1. Uskaltaako kysyä?

2.1.1.2.2. perehdyttäminen

2.1.2. Oman panoksen tuominen

2.2. Suomalaien kulttuuri (AVO:n kohderyhmät

2.2.1. Millainen visio nettiajan kansalaishteiskunta

2.2.2. Miten verkostotyöskentely madaltaa kynnystä osallisuuteen?

2.3. Visio

2.3.1. Parempaa kuin ilman nettiosallistumista

2.3.2. Helppo osallistuminen

3. Tutkimuksellisuus

3.1. Miten sosiaalinen media helpottaa osallistumista?

3.2. Jakaako sosiaalinen media kansaa yhdistämisen sijasta?

3.3. Sosiaalisen median sudenkuopat? Digitaalinen eriarvoisuus!

3.4. Erilaiset polut somen omaksumiseen

4. PÄÄMÄÄRÄ TAI YLEISTEEMA

4.1. AVOIMUUDEN KULTTUURI

4.1.1. OPPIMISVERKOSTOISSA

4.1.2. YHTEISKUNNASSA

4.1.2.1. VIRKAMIEHET

4.1.2.2. KANSALAISET

4.2. Eija:

4.2.1. Tiedon avoimuus

4.3. Hilma:

4.3.1. Avoimuutta ja demokratiaa kaikille

4.3.1.1. Ei kuiluja somevälineiden osaamattomuudesta johtuen - nähdä SOME mahdollisuutena myös minulle!

4.4. Anne:

4.4.1. Omaehtoinen ruohonjuuritason vaikuttaminen mahdollista jokaiselle

4.4.1.1. Paikallinen demokratia & tee se itse "vallankumous"

4.4.1.2. Kohtaamisten mahdollistaminen

5. Innostajan/fasilitaattorin rooli

5.1. Oleellista

5.1.1. Luottamuksen aikaansaaminen/ylläpitäminen

5.1.2. Tasapainoilu aktiivisen innostajan/taustalla toimivan "kätilön" roolien välillä

5.1.2.1. Vaaditaan näkyvillä oloa alussa

5.1.2.2. OSata bongata ilmassa olevia asioita, ihmisiä ja heidän ajatuksiaan vaikka olisivat ensin hahmottomia

5.1.2.3. Tulkin/esille tuojan rooli

5.1.2.4. Ilmapiirin ylläpitjä/päämäärätietoisuuden ylläpitäminen

5.1.2.5. Osata luoda kokemuksia

5.1.2.6. VUOROVETOISUUS

5.1.2.6.1. vrt. John Keathstone (?) Statustyöskentely

5.1.3. Aktiivisuus

5.1.3.1. Luottamuksen saavuttaminen

5.1.3.2. Verkostoituminen

5.1.3.3. Nettifasilitointi on taitolaji

5.1.3.4. Nöyryys: älä käytä tilaisuutta liiaksi oman brändin kirkastamiseen

5.2. Caset

5.2.1. Tietie, Virtuaaliammattikorkeakoulu etc.

5.2.2. Case Xtune

6. Dialogisuus

6.1. Aito Minä-Sinä suhde vs. Minä-Se suhde