Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDAGOOGIKA by Mind Map: PEDAGOOGIKA

1. uurimismeetodid

1.1. võivad olla

1.1.1. empiirilised

1.1.1.1. näiteks

1.1.1.1.1. ise läbi viidud küsitlus

1.1.1.1.2. kohapealne vaatlus

1.1.1.1.3. longituudsed

1.1.1.1.4. läbilõike uurimus

1.1.2. formaalsed

1.1.2.1. näiteks

1.1.2.1.1. erinevad arvandmed

1.1.2.1.2. tabelid

2. SOTSIAALTEADUSED

2.1. sotsioloogia

2.2. majandusteadus

2.3. õigusteadus

2.3.1. avaldub hariduses

2.3.1.1. haridusõigus

2.4. riigiteadus

2.4.1. hariduskorraldus

2.4.1.1. õpetamise tänapäev

2.4.1.1.1. mis mõjutab

2.4.2. hariduspoliitika

3. HUMANITAARTEADUSED

3.1. ajalugu

3.1.1. pedagoogiline seos

3.1.1.1. õpetamise ajalugu

3.1.1.1.1. kuidas algas

3.2. keeleteadus

3.2.1. kasutatakse ära

3.2.1.1. õppevara

3.2.1.1.1. näitab õpetamisel

3.3. teoloogia

4. Pedagoogiline psühholoogia

4.1. on osa

4.1.1. PSÜHHOLOOGIA

4.1.1.1. kus on ka

4.1.1.1.1. koolipsühholoogia

4.1.1.1.2. arengupsühholoogia

4.1.1.1.3. tunnetuspsühholoogia

4.1.1.1.4. kohtupsühholoogia

5. FILOSOOFIA

5.1. tegeleb

5.1.1. eetika

5.1.2. moraal

5.1.3. eksistents

6. FORMAALSED TEADUSED

6.1. näiteks

6.1.1. loogika

6.1.2. matemaatika