Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Інформаціні технології навчання by Mind Map: Інформаціні технології навчання
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Інформаціні технології навчання

Модуль 1

ЛЕКЦІЯ 1

ЛЕКЦІЯ 2

Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Модуль 2

ЛЕКЦІЯ 3

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Лабораторна робота № 9

Лабораторна робота № 10

Лабораторна робота № 11

Лабораторна робота № 12

Лабораторна робота № 13

Модуль 3

Лабораторна робота № 14

Лабораторна робота № 15

Лабораторна робота № 16

Лабораторна робота № 17.

Лабораторна робота № 18-19

Лабораторна робота № 20

Модуль 4

ЛЕКЦІЯ 4

Лабораторна робота № 21

Лабораторна робота № 22.

Лабораторна робота № 23

Лабораторна робота № 24

Лабораторна робота № 25

Модуль 5

ЛЕКЦІЯ 5

Лабораторна робота № 26

Лабораторна робота № 27

Лабораторна робота № 28

Лабораторна робота № 29

Лабораторна робота № 30

Загальні відомості про курс

Мета курсу:

Завдання курсу:

Список літератури

Основна:

Додаткова:

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.

Змістові модулі ІІ.

Змістовий модуль III.

Змістовий модуль IV.

Змістовий модуль IV.

Змістовий модуль V.

Методичне забезпечення курсу

1) опорні конспекти лекцій; 2) навчальні посібники; 3) робоча навчальна програма; 4) збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 5) засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 6) презентації.

Питання до іспиту:

1. Поняття інформації. Види інформації та їх властивості. Методи кодування інформації. Вимірювання інформації. 2. Джерела інформації, повідомлення, інформаційний шум. Інформаційні процеси. 3. Призначення та характеристика пристроїв персонального комп’ютера. Архітектура ПК. Складові системного блоку та характеристики його компонентів (системна плата, мікропроцесор, кеш-пам’ять, оперативна пам’ять). 4. Пам’ять. Види пам’яті. Накопичувачі (НГМД, НЖМД, СД). 5. Периферійні пристрої: принтер, сканер, модем, маніпулятори, монітор. 6. Програмне забезпечення ПК. Класифікація ПЗ . Прикладні програми та їх класифікація ОС Windows. Файлова система. Системне програмне забезпечення. 7. Робота з файлами, папками та ярликами. Сервісні операції. Форматування та дефрагментація диска. Архівація даних. 8. Комп’ютерні віруси. Захист від комп’ютерних вірусів. Класифікація комп’ютерних вірусів. 9. ОС Windows. Робота з об’єктами операційної ситеми. Загальна характеристика вікна. Меню „Пуск”. Складові робочого столу. ОС Windows. Програма „Проводник”. Керування папками, файлами та ярликами. 10. Налагодження робочого середовища операційної системи Windows. 11. Графічний редактор Paint. Робота з основними інструментами. 12. Стандартні програми ОС Windows: калькулятор, блокнот. 13. Робота з довідкою та пошуковою системою ОС Windows 14. Визначення та призначення комп’ютерних мереж. Поняття сервера, робочої станції. Класифікація комп’ютерних мереж. 15. Глобальна мережа. Загальні відомості. Приєднання до мережі Internet. Система адрес в мережі Internet. 16. Особливості роботи з браузером Internet Explorer. Налаштування роботи браузера. 17. Пошук в мережі Інтернет. Типи пошуку. Пошукові системи. Тематичні каталоги. 18. Електронна пошта. Призначення та можливості. Телеконференції. Електронні бібліотеки. 19. Освітні ресурси в мережі Інтернет. 20. Текстовий редактор Word. Інтерфейс MS Word 2007. Робота з документами: завантаження, збереження, пошук. Редагування та форматування символів в MS Word. 21. ТР MS Word. Редагування та форматування абзаців. Основні параметри форматування розділів. 22. ТР MS Word. Використання таблиць в MS Word. Виділення окремих елементів таблиці в MS Word. Форматування таблиць в MS Word. Автоформат таблиці. Перетворення тексту в таблицю в MS Word. 23. Обчислення в таблицях в MS Word. Об’єднання комірок таблиці. Розбиття елементів таблиці. 24. Робота з малюнками в MS Word. Редагування малюнків в MS Word. 25. Програма MS Graph. Призначення і використання. Редагування діаграми в MS Word 26. Програма MS Equation. Призначення і використання. Введення математичних формул і рівнянь в MS Word. 27. Використання нумерованих та маркірованих списків в MS Word. Додавання в тексті графічних об’єктів Word Art. 28. Табличний процесор MS Excel. Загальні відомості. Структура робочої книги. Робота з книгами: завантаження, збереження, пошук. 29. Формування та редагування робочого аркуша. Робота з аркушами в MS Excel. Типи даних, які можуть бути введеними в комірки робочої книги MS Excel. Регулювання розміру комірок в MS Excel. 30. Типи посилань на комірки та діапазони комірок в MS Excel. Автозаповнення клітинок в MS Excel. Створення власного списку автозаповнення. 31. Організація обчислень. Абсолютна та відносна адресація в MS Excel. Використання функцій в MS Excel. 32. MS Excel. Побудова графіків та діаграм. Параметри діаграми в MS Excel. Редагування діаграми в MS Excel. Типи діаграм. Ряди даних. Легенда в MS Excel. 33. Робота зі списками. Сортування. Фільтрація. Впорядкування даних в MS Excel. Можливості автофільтра в MS Excel. Пошук записів за допомогою форми введення даних в MS Excel. 34. Поняття макросу. Застосування макросів в MS Excel. 35. База даних. Система управління базами даних. Об’єкти СУБД MS Access. Режими роботи СУБД MS Access. Ключові поля. Зв’язки між таблицями. Схема даних. 36. Запити СУБД MS Access. Види запитів. Порядок створення запитів. Види умов у запитах. Розрахункові запити. 37. Форми СУБД MS Access. Режими створення форм. 38. Звіти СУБД MS Access. 39. Програма MS PowerPoint. Загальні відомості. Структура презентації. Режими роботи в програмі. Робота з файлами: завантаження, збереження, пошук. 40. MS PowerPoint. Налаштування анімації. Використання тригерів. 41. MS PowerPoint. Кольорові схеми оформлення. Створення власної кольорової схеми. 42. MS PowerPoint. Використання графічних об’єктів. 43. Вимоги до електронних презентацій створених в програмі MS PowerPoint 44. MS Publisher. Призначення та можливості. Особливості інтерфейсу.