Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева Сім'я"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева Сім'я" by Mind Map: Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева Сім'я"

1. Проблематика повісті

1.1. проблема добра і зла

1.2. Проблема кохання

1.3. Проблема стосунків у сім‘ї

1.4. Проблема батьків і дітей

1.5. Малоземелля

2. Головні герої «Кайдашева cім’ї»

2.1. Омелько Кайдаш — голова сім’ї

2.2. Маруся — його дружина

2.3. Карпо — старший син

2.3.1. Карпо і Лаврін — протилежності: один має батьківські карі гострі очі, другий схожий з виду наматір;

2.4. Лаврін — молодший син

2.4.1. один кремезний, другий — тендітний; один насуплений,сердитий, мовчазний, другий — веселий, привітний, балакучий…

2.5. Мотря — старша невістка, дружина Карпа

2.6. Мелашка — молодша невістка, дружина Лавріна.

3. https://youtu.be/qcyAB6JfARk

4. Повість — епічний прозовий твір (рідше віршований), який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням

4.1. Соціально-побутова повість — художній твір, у якому картини родинного життя, побуту героїв зображені на фоні якихось соціальних подій чи зв'язані з певними суспільними обставинами і пояснюються ними.

5. "Кайдашева сім'я" це соціально-побутова повість, вперше видана у 1879 році у журналі "Правда"