Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Drømmeværelse by Mind Map: Drømmeværelse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Drømmeværelse

Mål med projektet

Overordnede mål

Målet med dette projekt er, at vi skal arbejde med matematikken i nogle sammenhænge, vi kender fra vores hverdag. Vi skal arbejde med mange forskellige områder fra matematikken. Blive bevidste om nogle af de steder i vores hverdag, hvor vi gør brug af matematikken, og hvilken fordel det er for os at havde et grundlæggende kendskab til den.  

Matematikfaglige mål

Matematikfaglige mål: undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse arbejde med målestoksforhold i forbindelse med tegning bruge it til at konstruere geometriske figurer indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer arbejde med og se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger og problemløsning    

Matematikkompetencer

Matematikkompetencer: løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence) opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence) bruge uformelle og formelle repræsentationsformer (repræsentationskompetence) kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it (hjælpemiddelkompetence)  

FASE 1 - tegning

Hvor stort (hvor mange m2 (kvadratmeter)) er dit værelse i virkeligheden?_____________

Bestem hvor stort dit drømme værelse skal være.

Tegn dit drømmeværelse på isometrisk papir i Geogebra.

Indtegn hvor dør og vindue cirka skal placeres

Opgaver inden projekt start

Hjemme hos dig selv skal du måle rummets størrelse, måle døren til dit værelse og måle et vindue, så du har nogle mål at gå efter, når du skal i gang med at tegne dit drømme værelse (du må gerne få hjælp af en voksen)

Målene på mit værelse:

Målene på min dør:

Målene på mit vindue:

Fra loft til gulv er højden i mit værelse: ________________________________

FASE 2 - skotøjsæsken

Mål siderne på skotøjsæsken

Du skal nu bestemme, om du vil ændre på længde - og bredde målene fra din skitse i FASE 1. (Det kan være en god idé at ændre dem, så æsken skal ændres så lidt som muligt).

Tegn grundplanen i det rigtige målstoksforhold på et stykke ternet papir

Marker dør og vindue på din grundplan

FASE 3 - Drømme værelset i æsken

Æsken rettes til, så dine mål på værelset passer.

Hvis æsken skal gøres mindre, kan du bruge en hobbykniv og et skæreunderlag

Afmærk på æsken, hvor dør og vindue skal være og skær dem ud med en hobbykniv - husk underlag.

Din æske er nu klar til at blive dekoreret og evt. møbleret.

FASE 4 - Indretning af drømmeværelse

Budget

Du får 50.000 kr. til møblering af værelset - hvad vil du bruge pengene til?

FASE 5 - Budget - fordeling af udgifter

Når du har fundet ud af, hvad du vil købe, skal du prøve at lave en fordeling af dine udgifter.

I et regneark laver du 3 skemaer. Et skema hvor man kan se, hvad du har brugt på møbler, et andet på teknisk udstyr og det sidste diverse udgifter. Se eksemplet.

Til sidst viser du i et diagram, hvordan fordelingen er på de forskellige varegrupper. Se nederst på eksemplet.

FASE 7 - Dokumentation

Som afslutning skal du præsentere dit drømmeværelse for andre. Du har flere muligheder.

Personlig blog

Du skal ved projektstart oprette en ny blog. Navnet på bloggen skal være Droem......... prikkerne er dit navn.

Bloggen skal fungere som en slags dagbog. Hver dag skal du inden dagen slutter skrive lidt om: (se note)

Hvad du har nået i dag. Er der noget, du skal have hjælp til - hvis ja - hvem skal hjælpe. Målet for næste dag. Andre kommentar. Den sidste dag - fredag - skal du også skrive lidt om, hvordan du synes, ugen er gået, og hvordan det har været at arbejde på denne måde.

Hjælpefunktioner

Isometriskpapir i Geogebra

Login på skoletube, og se den videoinstruktion jeg har delt med dig på klassens kanal - "Drømmeværelse".  

Grundplan på isometriks papir - Geogebra

Login på skoletube, og se den videoinstruktion jeg har delt med dig på klassens kanal - "Drømmeværelse".  

Hvordan arbejder jeg?

Efterhånden som du bliver færdig med de enkelte punkter, sætter du et lille grønt flag ved punktet. Flagene finder du under "Egenskaber" - Ikoner og billeder.

Du skriver dine svar i de bokse, hvor spørgsmålet stilles - evt. uploader en fil, hvis du har lavet noget i andet dokument.

FASE 6 - Dekoration af æsken/drømmeværelset

Du har nu besluttet dig for, hvilke møbler og andre ting du gerne vil have i dit drømmeværelse.Vælg nu, hvordan du vil gøre dit drømmeværelse klar til præsentation.

Materialer til dekoration kan evt. være: tapet - maling - forskelligt papir og karton ...... måske du har helt andre idéer.