Het bedrag dat organisaties en personen aan belasting betalen moet openbaar worden gemaakt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Het bedrag dat organisaties en personen aan belasting betalen moet openbaar worden gemaakt by Mind Map: Het bedrag dat organisaties en personen aan belasting betalen moet openbaar worden gemaakt

1. Voor

1.1. Meer helderheid

1.1.1. Hoe gaat het financieel? (eerder hulp mocht dat nodig zijn)

1.2. Sociale druk

1.2.1. Tegen belastingontduiking

1.2.1.1. geschat op 1000 miljard euro / jaar in EU

1.2.2. werkgevers de verantwoordelijkheid geven om ook in de gaten te houden of de werknemer wel genoeg belasting betaald. (Hoe is dit hun verantwoordelijkheid?)

1.3. We zijn allen lid van dezelfde club - Nederland - dus vind ik dat we ook allemaal het recht moeten hebben om te zien of iedereen wel trouw zijn contributie betaalt. (mooie openingszin?)

2. Tegen

2.1. Privacy

2.1.1. aan betaalde belasting is inkomen af te leiden

2.1.1.1. afpersing

2.1.2. medische gegevens ook? (pas op, hellend vlak)

2.2. Extra kosten

2.2.1. Belastingdienst moet nu van iedereen een rapport gaan opstellen? Kunnen we meteen meer inleveren

3. Verder

3.1. personen zijn iets anders dan organisaties. Je kunt ook een onderscheid maken tussen deze twee. bijvoorbeeld wel organisaties belasting openbaar laten maken omdat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de maatschappij. (voor personen blijft dit toch een privézaak)

3.2. welke schaal?