Muuttuvat oppimisympäristöt 16.1.2013

Asiantuntijavierailun runko

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Muuttuvat oppimisympäristöt 16.1.2013 by Mind Map: Muuttuvat oppimisympäristöt 16.1.2013

1. Vierailijana Päivi Svärd

1.1. EDU, http://www.campusconexus.fi/

1.2. Erikoissuunnittelija

1.2.1. Hankehallinto

1.2.2. Tutkimusta avustavat tehtävät

1.2.3. Opetustehtävät

1.3. TVT-kouluttaja vuodesta 1998

2. Päivän teemat

2.1. Näkökulmana PLE

2.1.1. Personal Learning Environment

2.1.2. Henkilökohtainen oppimisympäristö

2.2. Sosiaalinen media ja PLE

2.2.1. Second Life

2.2.2. Facebook

2.2.3. Yliopiston tarjonta

3. Tavoitteet

3.1. Tiedon kartuttaminen

3.2. Omien käsitysten muodostaminen

3.3. Omien sovellusideoiden herättely

4. Teemojen käsittely

4.1. Personal Learning Environments

4.1.1. Yhteen alustaan kootut, oppimista tukevat työkalut, yhteisöt ja palvelut, joita oppija itse hallinnoi.

4.1.2. Esimerkki PLE projektista Suomessa

4.1.3. Koulutusorganisaatio asettaa raamit; opiskelija täydentää omilla työkaluillaan.

4.1.4. Siirtymä oppijan itsenäisten valintojen suuntaan oppimisresurssien ja oppimisen hallinnassa

4.1.5. Jatkuvan muutostilan sietäminen ja päivitysrumba; edellyttää tvt-taitoja

4.1.6. Institutionaalinen vs. avoimet ympäristöt; mobiiliteknologia; pilviteknologiat

4.1.7. Oppiminen opettajan ja oppijoiden yhteisenä ja yhteisöllisenä tiedon rakentamisen prosessina

4.2. Second Life

4.2.1. Lisätietoa

4.2.1.1. Second Life Wikipediassa

4.2.1.1.1. Suomeksi

4.2.1.1.2. Englanniksi

4.2.1.2. Second Life Facebookissa

4.2.1.3. Second Life for Educators Facebookissa

4.2.1.4. eOppimiskeskus - EduFinland

4.2.1.5. Opi toinen maailma -wikikurssi

4.2.1.6. Avo-hankkeen raportti 2011, s. 71-83

4.2.1.7. Kansalaisfoorumi SKAF ry

4.2.1.8. Hypergrid business

4.2.2. Vierailut

4.2.2.1. EduFinlad-saaristo

4.2.2.1.1. EduFinland toimisto ISL

4.2.2.2. Deep Think (Open University UK)

4.2.2.2.1. Deep Think ISL

4.2.2.3. Cypris Chat kieltenoppijoille

4.2.2.3.1. Cypris Chat ISL

4.2.2.4. Suomi ry:n alue

4.2.2.4.1. Suomi ry ISL

4.2.2.5. Sotungin etälukio

4.2.2.5.1. Sotunki ISL

4.2.3. Oppimiskäytössä

4.2.3.1. Yhteistoiminnallinen oppiminen

4.2.3.2. Yhteisöllinen oppiminen

4.2.3.3. Tutkimusprojektit

4.2.3.4. Simulaatiot, mallintaminen

4.2.3.5. Omaehtoinen oppiminen

4.2.3.6. Luento-opetus - kannattaako

4.3. Facebook henkilökohtaisena oppimisympäristönä

4.3.1. Sivut, kuten:

4.3.1.1. https://www.facebook.com/outilammi.biz

4.3.1.2. https://www.facebook.com/cyprischat

4.3.2. Ryhmät, kuten:

4.3.2.1. https://www.facebook.com/groups/67701516968/

4.3.2.2. https://www.facebook.com/groups/237930856866/

4.3.2.3. https://www.facebook.com/groups/294806730537020/

4.3.3. Ongelmat

4.3.3.1. Tietoturva

4.3.3.2. Tietosuoja

4.3.3.3. Säilyvyys

4.3.3.4. Muuttumattomuus

4.3.4. Sivun ja ryhmän ero

4.3.4.1. Sivu

4.3.4.1.1. Julkinen

4.3.4.1.2. Näkyy kirjautumatta

4.3.4.1.3. Perustaja & päivittäjät piilossa

4.3.4.1.4. Tykkääjät

4.3.4.2. Ryhmä

4.3.4.2.1. Julkinen, suljettu tai salainen

4.3.4.2.2. Ei näy kirjautumatta

4.3.4.2.3. Ylläpitäjät ja jäsenet näkyvät

4.3.4.2.4. Tiedostot, tapahtumat

4.3.4.2.5. Jäsenet

4.4. Yliopistossa

4.4.1. Learning Moodle

4.4.1.1. https://learning2.uta.fi/

4.4.2. Yliopiston intra

4.4.2.1. https://intra.uta.fi/

4.4.3. Vrt. myös: TTY Piiri

4.4.3.1. http://tut.fi/piiri

5. Pohdittavaksi, viitekehyksenä PLE eli henkilökohtainen oppimisympäristö

5.1. Miten käyttäisit Second Lifea tai muuta 3D-ympäristöä oppimisen tukena?

5.2. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on Facebookin ja yliopiston omien "someympäristöjen" välillä?

5.3. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on yliopiston Moodlen ja yliopiston intran välillä?