Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mufko by Mind Map: Mufko

1. promet

1.1. organski

1.1.1. socialni mediji

1.1.1.1. facebook

1.1.1.1.1. boofferr

1.1.1.1.2. viralna orodja (like, share, comment) sprožimo z dnevnimmi objavami - pretvoriš svoje fane v svoje oglaševalce

1.1.1.2. youtube

1.1.1.2.1. 1 video / teden

1.1.2. offline

1.1.2.1. word of mouth

1.1.2.2. z kuponi

1.1.2.2.1. 10% iz knjižice

1.1.2.2.2. letaki, ki vodijo do booferja

1.2. plačljivi

1.2.1. fb ads

2. cilj

2.1. postati avtoriteta v poslu

2.2. zgraditi skupnost zadovoljnih kupcev

2.3. transparentnost napram kupcem

2.4. vpeljati nove produkte/servise, ki se jih lahko trži isti demeografski skupini

2.5. časovni: 1m, 3m, 6m, 12m

3. po fazah

3.1. 1. vzpostaviti infrastrukturo, ki pretvori obiskovalce v kupce

3.2. 2. vodenje prometa

3.3. 3. spremljanje analitike, testiranje, optimiziranje

4. FB infrastruktura

4.1. fb welcome image graphics

4.2. kupon za 20% off graphics boofferr

4.3. fizični flyer graphics, ki vodi do booferja

4.4. sistem online naročanja

4.5. amazon spletna trgovina

5. ponudba

5.1. mali

5.2. srednji

5.3. veliki