Skole-Kirke-Samarbejdet Årsplan 2013-2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skole-Kirke-Samarbejdet Årsplan 2013-2014 by Mind Map: Skole-Kirke-Samarbejdet Årsplan 2013-2014

1. Undervisningsmaterialer

1.1. Indskoling

1.1.1. Bibelske fortællinger for de yngste

1.1.2. Engle

1.2. Mellemtrin

1.2.1. Højtider

1.2.2. Etik, tak

1.2.3. Kristendommens historie

1.3. Overbygning

1.3.1. Etiske udfordringer

1.3.2. Døden (dvd)

1.3.3. Kierkegaard (tegneserie/web/kunst)

1.3.4. Kristendommens historie

1.4. Alle

1.4.1. Symboler

1.4.2. Tro og viden

1.5. Ideer til uv-materiale

1.5.1. Godhed og ondskab, - efter Breivik

1.5.2. B.S. Ingemann

1.5.3. Kierkegaard (landsprojekt)

1.5.4. Tre kortfilm om at vælge

1.5.5. Påske for indskolingen

1.5.6. Hævnen

1.5.7. Kirkeliv og kirker i Thy

1.5.8. De Mindstes Bibel

1.5.9. Træets fortællinger

1.5.10. Liv og død, DVD

1.5.11. Salmer i overbygningen, tværfaglig m. dansk

1.5.12. Hvad er det at møde den opstandne Mester

1.5.13. Fadervor

2. Ressourcer

2.1. IT

2.1.1. Djeeo

2.1.2. Puppetpals

2.1.3. Stopmotion

2.1.4. Præsentationer

2.1.5. Hjemmeside om lokal kirke

2.2. Medier

2.2.1. Kirkeliv og kirker i Thy

2.2.2. Kortfilm i kristendom

2.2.3. Lignelser på mobil

2.2.4. Præsentationer mvh

2.3. Konkret materiale

2.3.1. Værdispil

2.3.2. Fortællekuffert

2.3.3. Krybbespil

2.3.4. Cooperative Learning

2.4. Web

2.4.1. www.paakant.dk /om Kierkegaad i udskolingen

2.4.2. www.kirketour.dk /kirkehistorie på mellemtrinnet

2.4.3. Socrative

2.4.4. www.troogtolerance.dk /Paulus på mellemtrinnet

2.4.5. www.religionsfaget.dk

2.4.6. http://www.undervisning.folkekirken.dk/ mellemtrinnet

2.4.7. http://tro-viden.dk/ relaterer til uv.materialet

3. Arrangementer

3.1. Salmesangsdag, Pinse 2014

3.2. Kunst og kunstnere

3.3. Teater / skuespiller

3.4. Udstillinger

3.5. Biografbesøg, Skolen i Biografen

3.6. Koncert

3.7. Kirkebesøg

3.8. Museumsbesøg

3.9. Esbjergevangeliet

3.10. Kurser

3.10.1. Triptykon

3.10.2. Fortællekasser

3.10.3. På kanten, - Kierkegaard

3.10.4. Kortfilm i kristendomsundervisningen

4. Gæstelærer

4.1. Kierkegaard for konfirmander

4.2. Kierkegaard for indskoling og mellemtrin

4.3. Reformationen, en dag med Luther

4.4. Fastelavn er mit navn

4.5. En vandringsmand, Arne Haugen Sørensen