Geneesmiddelenontwikkeling

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Geneesmiddelenontwikkeling by Mind Map: Geneesmiddelenontwikkeling

1. Het geneesmiddel ontdekken

1.1. Toeval?

1.2. Gericht?

1.3. Indicatie-->Geneesmiddel of vice versa

2. Grondstoffen voor het geneesmiddel

2.1. Waar?

2.1.1. Natuurlijk

2.1.1.1. Waar?

2.1.1.2. Voordelen

2.1.1.3. Nadelen

2.1.2. Artificieel

2.1.2.1. Hoe?

2.1.2.2. Voordelen

2.1.2.3. Nadelen

3. Klinische testen

3.1. In vivo

3.1.1. Ethisch verantwoord?

3.2. In vitro

3.2.1. Hoe?

4. Legale aspecten

4.1. Voorwaarden?

4.2. De FDA

4.3. Octrooien

5. Kostprijs

5.1. Hoeveel?

5.1.1. Waaraan?

5.2. Wie investeert?

5.2.1. Opbrengst?