Päivin kokemuksia käsite- ja miellekartoista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Päivin kokemuksia käsite- ja miellekartoista by Mind Map: Päivin kokemuksia käsite- ja miellekartoista

1. Ensikosketus

1.1. Uusmediaopettajaopinnot

1.1.1. YTO-ryhmässä

1.1.2. Ahaa-elämys!

1.2. Novakilainen käsitekartta

1.2.1. Novak, Joseph D. & Gowin, D. Bob 1995. Opi oppimaan. Helsinki: Gaudeamus

1.3. Suomessa Mauri Åhlberg, paranneltu käsitekartta

2. Ensimmäiset käsitekartat gradua varten

2.1. Käsin piirtämällä

2.2. Freehand-piirto-ohjelmalla

2.3. Korjaaminen työlästä

2.4. Paperi loppuu aina kesken!

3. TVT räjäytti pankin

3.1. CMapTools-käsitekarttaohjelma

3.1.1. Omalle koneelle asennettava

3.1.2. Ilmainen

3.1.3. Opetushallituksen palvelintila

3.1.4. Yhteiskäyttömahdollisuus

3.1.5. Valmiin kartan julkaiseminen

3.2. MindMeister-miellekarttaohjelma

3.2.1. Selainpohjainen

3.2.2. Ilmaisversio rajallinen

3.2.3. Useita maksullisia versioita

3.2.4. Tiimi ja jakaminen

3.2.5. Valmiin kartan julkaiseminen

3.3. Mind42

3.4. MindJet

3.5. iThoughts

3.6. jne jne

4. Päivin käyttötapoja

4.1. Käyttöliittymäsuunnittelu

4.1.1. Käyttötapojen hahmottelu

4.1.2. Toimintojen hahmottelu

4.1.3. Käyttöliittymän kuvauksen kirjoittaminen toteuttajia varten

4.2. Tieteellisten artikkelien sisällön tiivistäminen

4.2.1. Tutkimusassistenttina

4.2.2. Tutkija valitsi käsitekarttojen perusteella mielenkiintoiset artikkelit

4.3. Second Life -tutkimushaastattelun aineistojen luokittelu

4.3.1. Raportin kirjoittaminen

4.3.2. Opettajaopintojen opinnäytetyö

4.4. Tekstien suunnitelminen, toimintahistorian jäsentäminen

4.4.1. CC-projektin suunnittelijana

4.5. Tutkimusartikkelin tukena

4.5.1. Valmiin artikkelin jäsentäminen ja muutokset

4.5.2. Tulosten esittely

4.6. Opetuskäyttö

4.6.1. Työprosessin kuvaus kielten opettajille

4.6.2. MOOC-kokemusten esittely YO-pedassa

4.6.3. Työvälineitä kieltenopettajille