Σενάριο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Σενάριο by Mind Map: Σενάριο

1. είναι μια σειρά από

1.1. Φάσεις

1.1.1. ορίζονται από

1.1.1.1. Εργασία

1.1.1.1.1. πρέπει να ορίζει

1.1.1.2. Σύνθεση ομάδας

1.1.1.2.1. Αριθμός υποκειμένων

1.1.1.2.2. Κανόνες

1.1.1.3. Διαμερισμός εργασίας

1.1.1.3.1. Υποεργασίες

1.1.1.3.2. Ρόλοι

1.1.1.4. Αλληλεπίδραση

1.1.1.4.1. κοινωνικά επίπεδα αλληλεπίδρασης

1.1.1.4.2. εύρος αλληλεπίδρασης

1.1.1.4.3. τρόπος αλληλεπίδρασης

1.1.1.5. Χρονική Διάρκεια

1.1.1.5.1. αποφέρει

2. η δομή του περιγράφεται από

2.1. Σχήματα

2.1.1. παραδείγματα

2.1.1.1. JIGSAW

2.1.1.1.1. φάσεις

2.1.1.1.2. αλληλοσυμπλήρωση

2.1.1.2. Σύγκρουση

2.1.1.2.1. ενεργοποιεί

2.1.1.2.2. μεταξύ μελών με

2.1.1.3. Αμοιβαίο

2.1.1.3.1. ρόλοι

3. Σχεδιασμός

3.1. σε 4 άξονες

3.1.1. Βαθμός ανάλυσης/λεπτομέρειας

3.1.2. Βαθμός περιορισμού/εξαναγκασμού

3.1.3. Βαθμός εσωτερίκευσης

3.1.4. Βαθμός γενικευσιμότητας

4. κατηγορίες

4.1. micro-Σενάριο

4.1.1. δίνει

4.1.1.1. Αναλυτικές Οδηγίες

4.2. macro-Σενάριο

4.2.1. παραδείγματα

4.2.1.1. Grid Script

4.2.1.2. ArgueGraph

4.2.1.3. UniverSanté

4.2.1.4. MagicBook

4.2.1.5. Courseware Design Studio

4.2.1.6. Problem-based learning

4.2.1.7. Reciprocal Teaching

4.2.1.8. Dillenbourg 2002

4.2.2. περιγράφει

4.2.2.1. Γενική Οργάνωση

5. υποστηρίζεται απο

5.1. Υπολογιστές

5.1.1. προστιθέμενη αξία

5.1.1.1. Διασύνδεση

5.1.1.2. Διαχείριση

5.1.1.3. Δυναμική Αναπαράσταση (Ρόλων, Φάσεων, Δράσεων) (Reifiying)

5.1.1.4. Περιορισμός

5.1.1.5. Υποστήριξη

5.1.1.6. Παρακολούθηση

5.2. Φορητές συσκευές

5.2.1. προστιθέμενη αξία

5.2.1.1. Ενσωμάτωση

5.2.1.2. Εμπλουτισμός περιεχομένου

5.2.1.3. Ταυτοποίηση

5.2.2. σχέσεις χώρου & άλλων διαστάσεων

5.2.2.1. Θέση ατόμου και πληροφορία

5.2.2.2. Φυσικός χώρος & Χώρος προβλήματος

5.2.2.3. Πορεία & στρατηγική

5.2.2.4. Βαθμός επίγνωσης πλαισίου

5.2.2.5. Βαθμός επίγνωσης συνεργασίας

6. περιγράφει

6.1. Τρόπος Συνεργασίας

6.1.1. αποτελείται από

6.1.1.1. Κατανομή Καθηκόντων

6.1.1.2. Ανάθεση Ρόλων

6.1.1.3. Κανόνες

6.1.1.4. Φάσεις

6.1.1.5. Παραδοτέα

7. χωρίζεται σε

7.1. Ιδανικό

7.2. Νοητικό

7.3. Πραγματικό

7.3.1. η απόσταση από το ιδανικό εξαρτάται από

7.3.1.1. Σαφήνεια

7.3.1.2. Βαθμός Εξαναγκασμού Ακολούθησης

7.3.1.3. Καταλληλότητα Ρόλων

8. είναι

8.1. Εργαλείο

8.1.1. ενισχύει

8.1.1.1. Πιθανότητα Παραγωγικών Αλληλεπιδράσεων

8.2. Διδακτικό Σενάριο

8.3. Διδακτικό "Συμβόλαιο"

9. μπορεί να συνδυάζει

9.1. Ατομικές Δραστηριότητες

9.2. Συνεργατικές Δραστηριότητες

9.3. Συλλογικές Δραστηριότητες

10. εφαρμόζεται

10.1. Από Απόσταση

10.2. Στην τάξη

10.3. Σε μικτή μάθηση (Blended Learning)