Sadun ammatillisen koulutuksen verkostot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sadun ammatillisen koulutuksen verkostot by Mind Map: Sadun ammatillisen koulutuksen verkostot

1. opettajaopinnot

1.1. opettajat

1.2. Lahden ryhmä ja muut pienryhmät

1.2.1. eri ammattillisen koulutuksen näkökulmia ja yhdessä tekemistä

1.3. muut opiskelijakaverit

1.3.1. verkko-opinnoissa vähän kontaktia muuhun kuin omaan pienryhmään, vuorovaikutus jää vähäiseksi

2. hanketyöskentely ja opetusharjoittelu

2.1. Lahden innovaatiokeskittymä - hanke

2.1.1. tulevaisuuden oppimisympäristö

2.1.1.1. LAMKin henkilöstö ja sidosryhmät

2.1.1.1.1. Rehtori ja johtoryhmä

2.1.1.1.2. opettajat

2.1.1.1.3. muu henkilöstö

2.1.1.1.4. hankkeen työpari ja vastuullinen johtaja

2.1.1.1.5. yksittäiset uudet kontaktit

2.1.1.2. LAMKin opiskelijat

2.1.1.2.1. hankkeen harjoittelijat

2.1.1.2.2. hankkeelle opinnäytetyötä tekevät

2.1.1.2.3. hankkeessa projektiopintojaan tekevät

2.1.1.2.4. hankkeen käyttäjätutkimuksiin osallistuvat

2.2. Knowledge Management BIT10

2.2.1. opetusharjoittelun opettaja(t)

2.2.1.1. ohjaavan opettajan sairastuminen > harjoittelun aikainen vastuu ja kuormitus

2.2.2. kansainväliset opiskelijat

2.2.2.1. monikulttuurinen

2.2.2.2. opiskelijaverkostoa

3. Laurean 12 -vuotta (päättynyt 3/2013, vielä aktiivinen)

3.1. projektit ja hankkeet

3.1.1. projektikumppanit

3.1.2. rahoittajat

3.1.2.1. ESR

3.1.3. hankkeistettu opetus

3.2. TKI-kehittäminen

3.2.1. T&K:sta sidosryhmille viestiminen

3.2.1.1. portaalijuttuja, iltakouluja ja aamukahveja

3.3. Lbd

3.3.1. KKA -arvioinnit

3.3.2. Lbd ja opiskelijat projekti

3.4. koulutuksen markkinointi

3.4.1. Laurean markkinointitehtävissä jalkautuminen turuille ja toreille ihmisten pariin

3.5. amk-hallitus

3.5.1. kaksi kautta AMK-hallituksen jäsenenä

3.5.1.1. näkökulmia amk-toimintaan

3.6. työelämäkumppanuudet

3.6.1. yhteistyömallien ja toiminnan kehittämistä

3.7. kv-verkostot

3.7.1. kv-koordinaattoriaikoina

3.8. omat opinnot

3.8.1. tietojohtamisen erikoistumisopinnot

3.8.2. käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

3.8.3. YAMK, käyttäjäkeskeinen suunnittelu

3.9. täydennyskoulutus

3.9.1. Keravan täykkärin suunnittelua ja toteuttamista

3.10. FUAS

3.10.1. täydennyskoulutuksen FUAS -työryhmä

3.10.2. KV-toiminnan FUAS -työryhmä

3.11. Opiskelijat

3.11.1. kv-vaihtoon lähtevät ja tulijat

3.11.2. projekti-opiskelijat

3.11.3. käyttäjäkeskeisen suunittelun opiskelijat

3.11.4. katseenseurannasta kiinnostuneet opiskelijat

4. International Network

4.1. Laurean kv-koordinaattorivuosien amk-kontaktit

4.1.1. Laurea Keravan kv-partnerit

4.1.1.1. Hochschul Niederhein

4.1.1.1.1. Oma kv-vaihto

4.1.1.1.2. opiskelijat in and out

4.1.1.2. Pietarin suunta

4.2. Asuminen saksassa (kv-yhteistyötä edesauttavana)

4.2.1. ystävät

4.2.2. lasten kummit

4.2.3. kielitaito

4.3. IFLA World Library and Information Congress

4.3.1. Users Eyes in Developing Laurea Library

4.3.1.1. Posteri session voiton kautta paljon kutsuja puhumaan > uusia kontakteja ja verkostoja

4.3.2. Oppiva kirjasto verkosto

4.3.2.1. monialaista verkostoa informaatio ja kirjastoalan toimijoiden kanssa

5. SOME

5.1. aktiiviset

5.1.1. LinkedIN

5.1.1.1. ammatillinen verkosto

5.1.1.1.1. kansainvälinen

5.1.1.1.2. kansallinen

5.1.2. FB ryhmät ja kontaktit

5.1.2.1. Keravan Masterit YAMK-ryhmä

5.1.2.2. Tablet laitteet opetuksessa

5.1.2.3. AMK-ryhmät

5.1.2.4. tulevaisuuden oppimisympäristöön liittyvät eventit

5.1.2.5. opiskelukaverit

5.1.2.5.1. Haaga Helia

5.1.2.5.2. HAMK AOKK

5.1.2.5.3. Laurea

5.1.2.6. työkaverit

5.1.2.6.1. Nykyiset

5.1.2.6.2. entiset

5.1.2.7. entiset opiskelijat/harjoittelijat

5.2. vähemmän aktiiviset

5.2.1. Flickr

5.2.2. You Tube

5.2.3. Sometu

5.3. puuttuvat

5.3.1. Twitter

6. Muut omat aiemmat opinnot

6.1. Helsingin Yliopisto, avion yliopisto

6.1.1. kasvatustieteen perusopinnot

6.2. HRAKK

6.2.1. ympäristömarkkinointi- ja viestintä

6.3. Goethe Institut

6.3.1. Sprachdiplom

6.4. University of Lund

6.4.1. Eye Tracking

6.5. erilaiset kurssit ja seminaarit

6.5.1. hyvä väylä rakentaa uusia verkostoja

7. Lahden seudun Kehitys Ladec Oy

7.1. nykyinen työantaja

7.1.1. Lahden innovaatiokeskittymähanke

7.1.1.1. EAKR-rahoitteinen projekti, Niemen Kampus

7.1.1.1.1. Helsingin yliopisto

7.1.1.1.2. LAMK

7.1.1.1.3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

7.1.1.1.4. Kampusrakenteiden, rakentamisen ja toimintamallien benchmarking -vierailut