Get Started. It's Free
or sign up with your email address
lærermøder by Mind Map: lærermøder

1. Tjenesteplan Ledelse/TR

2. Årgang 29

2.1. Dimission

2.1.1. forældreinvitationer

3. Årgang 30

3.1. Introugen

3.1.1. kajak/evt. svømmetest

3.2. Skema 2013/14

3.2.1. Obligatoriske fællesfag

3.3. Lokalaftaler

3.4. Indholdsplaner

3.4.1. Opfølgning

3.4.2. Procedure/opdatering

3.5. Årsplan

3.5.1. opsamling/udpegning af "løse ender"

3.6. Indkvartering

3.7. Opstartsmøder

3.7.1. it strategi

3.7.1.1. SkolePlan til kommunikation

3.7.1.2. Google til fælles filer

3.7.1.3. ingen facebook, dropbox i forbindelse med elever

3.7.1.4. Hvis der skal være flere medier; hvem koordinerer/ opdaterer

3.7.1.5. efteruddannelse

3.7.1.5.1. SkolePlan

3.7.1.5.2. excel

3.7.1.5.3. andet?

3.7.1.6. elevernes brug af it

3.7.2. Farøløb

3.7.3. Indholdsplan

3.7.3.1. Fællestime

3.7.3.2. Morgensamling

3.7.4. dagsplan/rutiner

3.7.4.1. basishold er rullende i opvasken

3.7.4.1.1. liste?

3.7.4.2. dagsprogram elever

3.7.4.3. tilsynstider/opgaver

3.7.5. Skema

3.7.5.1. morgensamling tir

3.7.5.2. fællestime fre

3.7.5.3. valgfag torsdag morgen

3.7.5.4. valgfag restgruppe (tysk/fys)

3.7.5.4.1. tirsdag formiddag

3.7.5.4.2. torsdag eftermiddag

3.7.5.5. fællesfag

3.7.5.5.1. hold styr på hvilket hold; hvilken gang

3.7.5.5.2. mødested for hvert hold!!

3.7.5.6. vagter

3.7.5.6.1. hverdage

3.7.5.6.2. weekender

3.7.5.7. fag

3.7.5.7.1. JO 2x dansk RB 1x dansk

3.7.5.7.2. Engelsk JC + CM som timerlærere

3.7.5.7.3. udvidelse af ud af huset

3.7.5.8. alternative dage

3.7.5.9. ekstra valgfag

3.7.5.9.1. HipHop mandag SR

3.7.5.9.2. Spring tordag NS

3.7.6. uddannelse

3.7.6.1. pulje D

3.7.7. Introuge

3.7.7.1. bordplan

3.7.7.2. valgfag/skema

3.7.8. generelt

3.7.8.1. samarbejdsudvalg

3.7.8.2. 2 periode starter FØR brobygning uge 45

3.7.8.3. forklaring pausetid/andre opgaver

3.7.9. tjek indkvartering