Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Aardrijkskunde toets 1 by Mind Map: Aardrijkskunde toets 1
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Aardrijkskunde toets 1

Wereldburgers

Rijke landen

Arme landen

Te weinig scholen, Te weinig geld voor het bouwen van scholen., Rijke landbouwers willen geen scholen, zo raken ze de kinderarbeiders kwijt.

Analfabetisme, Niet kunnen lezen of schrijven.

Eenzijdige uitvoer, Het land voert maar één belangrijk product uit., Filipijnen: belangrijkste uitvoer:, vrouwen (voor schoonmaak, kindermeisje, kok, bediende), weinig producten, weinig grondstoffen

Vaak een hoog geboortecijfer

Kinderarbeid

Derde wereldlanden

Slechte gezondheidszorg, De meeste mensen leven niet zo lang.

Krottenwijken, Veel mensen wonen in de stad, in krottenwijken, omdat ze denken daar werk te kunnen krijgen.

Indonesië

Veel eilanden

Java, Meest dichtbevolkt, Veel mensen werken in landbouw of visserij, Hoofdstad: Jakarta, Miljoenen inwonders, Grote tegenstellingen, Krottenwijken, Grote, nieuwe kantoorgebouwen

Veel mensen verhuizen van platteland naar stad.

Industrie komt snel op

Japan en Indonesië helpen elkaar.

Tropisch klimaat

Warm en vochtig, Hierdoor is rijstbouw goed mogelijk., Een rijstveld: "sawa"

Grote natuurlijke rijkdommen

Aardolie

Aardgas

Tin