Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Een filosofie van Emoties en Verlangens by Mind Map: Een filosofie van Emoties en Verlangens
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Een filosofie van Emoties en Verlangens

blog Lees, denk, mijmer en vertel

8 wetten van liefde vgl Proust

1. Dat ze ontsnapt aan je greep maakt haar aantrekkelijk en klinkt haar aan je vast (afstand schept nabijheid)

2. De gedachte dat ze zich aan een ander geeft (zeker aan een andere vrouw), maakt haar aantrekkelijk en onmisbaar voor jou (jaloezie) en wekt het verlangen op haar te bezitten.

3. Als ze het object wordt van je begeerte, waardeer je haar niet meer omwille van haar eigenschappen, maar maak je van je geliefde je eigen constructie, waaraan zij echter weerstand biedt

4. In je dagdromen kun je fantaseren over vrouwen die zich zonder voorbehoud aan je geven: hier ontbreekt de weerstand die de derde wet kenmerkt.

5. Als zij bij je is en je liefde beantwoordt, kom je even tot rust, maar het leidt spoedig tot ontevredenheid en verveling (nabijheid schept afstand)

6. Als je haar te zeer benadert, ontvlucht zij, als je haar mijdt komt ze misschien naar je terug, maar misschien ook niet; indirecte strategieën zijn noodzakelijk maar riskant.

7. Haar noodzakelijkheid voor jou is welbeschouwd puur toevallig, een effect van je vlottende begeerte die zich op iemand heeft gevastigd

8. Wie jou echt liefheeft omwille van jezelf, moet jij ongelukkig maken en soms zelfs profaneren of doden

Frans Jacobs

Biografie

boek

Het boek is voor een substantieel deel integraal te lezen op Google Books. Klik op de link

1. Een Verkenning.

Een schema in 4 stappen.

dimensies in emoties

Paul Ekman 6 basale emoties.

verschillen in emoties.

Spinoza over affecten in zijn boek Ethica

samenvatting: emoties zijn reactieverschijnselen wanneer we beseffen dat er iets aan de hand is met iets wat ons aangaat, we reageren daarop aangedaan en we willen iets doen.

2. Morele emoties en morele verlangens.

morele emoties

morele verlangens

Rawls spreekt over sentiment ipv verlangen en onderscheidt:

Een deel van zijn boek is terug te vinden op Google Books

samenvatting:morele emoties zijn reactieverschijnselen die opkomen wanneer er iets negatiefs of soms positiefs aan de hand is wat ons moreel aangaat.

3. Deugden: tussen emoties en verlangens.

Een deugd kan bijdragen tot een passende handeling

De deugdethiek van Aristoteles in de Nicomachische Ethiek

Een deugd is een dispostie om een weloverwogen keuze te maken gelegen in het midden in relatie tot ons

samenvatting: emoties zijn reactieverschijnselen: het blije of treurige besef dat er iets is of mis is met iets wat je aangaat, en als reactie kun je inadequaat reageren (zie Aristoteles)

Deel 2. Emoties en verlangens privé.

4. Liefde

5. Twee Modellen van Geluk.

6. Een leven zonder zelfverwijt?

Deel 3. Emoties en verlangens publiek

7. Angst en vertrouwen in de politiek.

8. Wij zijn tolerant.

9. Straffen: beschaafde wraakzucht.

Deel 4. Meta Theorie.

10. Hartstocht in de filosofie.

11. Wetten van de liefde volgens Proust.

12. Maken onze emoties en verlangens ons tot zieke dieren. Is het zieke dier het morele dier.