Internet

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet by Mind Map: Internet

1. Bảo vệ máy tính

1.1. Sử dụng tưởng lửa / Firewall

1.2. Sử dụng các trình diệt Virus, phần mềm độc hại

2. Download và mở các File không quét virus trước

2.1. Các File đính kèm trong thư không rõ nguồn gốc

2.2. Các File phát tán tự động, được cảnh báo trên các trang mạng

3. Nhấn tùy tiện vào các Link Web

3.1. Các link quảng cáo

3.2. Các link giới thiệu download các phần mềm

3.3. Link từ những đối tượng không quen biết

4. Chia sẻ mọi thứ

4.1. Cung cấp thông tin quá đầy đủ

4.1.1. Cho những người mới quen, chưa tìm hiểu rõ

4.1.2. Những trang web mạo danh, lừa đảo, hack...

4.1.3. Chia sẻ trên trang cá nhân để mọi người cùng biết

4.2. Mở tính năng chia sẻ File / Sử dụng máy in. Đặc biệt là nơi dịch vụ Internet công cộng

5. Chọn mật mã / mật khẩu dễ đoán

5.1. Quá ngắn -> dễ bị nhìn trộm khi sử dụng Internet nơi công cộng

5.2. Mật mã là ngày sinh / số điện thoại / tên mình, người thân...

6. Quá tin tưởng vào đối phương

6.1. Khi tham gia mua / bán trực tuyến

6.2. Những người bạn ảo

7. Lạm dụng Internet

7.1. Online quá lâu, chìm mình vào lối sống ảo

7.2. Truy cập vào những trang Web đen với những nội dung không lành mạnh

8. Kiểm duyệt thông tin, xác định mục tiêu

8.1. Khi đọc

8.2. Khi tìm kiếm thông tin

8.3. Trước khi chia sẻ

9. Sử dụng với thời gian hợp lý

10. Sử dụng hiệu quả các công cụ tìm kiếm

10.1. Google

10.2. Youtube

10.3. Các công cụ khác (Yahoo, altavista,..)

11. Bảo mật thông tin cá nhân

11.1. Khi tham gia nhiều trang mạng,

11.2. Khi dùng máy tính công cộng

12. Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

12.1. Trên các trang mạng, trang cộng đồng bổ ích

12.2. Từ những chuyên gia trên mạng

12.3. Những người bạn quen biết thực sự

13. Giao lưu, kết bạn

13.1. Với những người mình đã tìm hiểu rõ ràng

13.2. Với mục đích lành mạnh

14. Nên

15. Không nên