Історія України(Стародавній період-Київська держава)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія України(Стародавній період-Київська держава) by Mind Map: Історія України(Стародавній період-Київська держава)

1. Княжа доба

1.1. Почини Київської держави

1.1.1. Часи Олега, Ольги , Ігора

1.1.1.1. Святослав Завойовник

1.1.1.1.1. Володимир Великий

1.1.1.1.2. Походи Святослава на Болгарію

1.1.1.1.3. СХІДНЇ ПОХОДИ, ВІЙНИ З ВЯТИЧАМИ, ПОГРОМ ХОЗАРІЇ

1.2. ОРҐАНЇЗАЦІЯ РУСЬКОЇ ЦЕРКВИ

1.3. Розклад Руської держави в XI-XII в.

1.3.1. ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

1.4. ВОЛОДИМИР МОНОМАХ Київське наслідство

1.4.1. Повчання Володимира Мономаха

1.4.2. Статут Володимира Мономаха

1.4.3. Любецький з'їзд 1097

1.4.4. Витечівський з'їзд

1.4.5. Київське повстання 1113

1.5. Ярославичі

1.5.1. Всеволод Ярославович

1.5.2. Святослáв II Ярослáвович

1.5.3. Ізяслав Ярославич

1.5.4. Володимир Ярославич (князь новгородський)

1.5.5. Вячеслав Ярославич

2. Словяни

2.1. Прабатьківщина слов’ян

2.2. Східнослов'янські племена

2.3. Само (держава)

3. Давньогрецькі міста Північного Причорномор'я

3.1. Борисфен

3.2. Херсонес Таврійський

3.3. Ольвія

3.4. Пантікапей

3.5. Тіра

3.6. Кафа/Феодосія

3.6.1. Генуезька фортеця

4. Первісна доба

4.1. Палеоліт

4.2. Мезоліт

4.3. Неоліт

4.3.1. Неолітична революція

4.4. Енеоліт

4.4.1. Трипільська культура

4.5. Бронзовий вік

4.5.1. Первісне суспільство

4.5.2. Перший поділ праці

4.5.3. Велике переселення народів

4.6. Залізний вік

4.6.1. Скіфи

4.6.1.1. Сармати

4.6.1.1.1. Роксолани

4.6.1.1.2. Аорси

4.6.1.1.3. Язиги

4.6.2. Боспорьска держава

4.6.2.1. Боспорські царі

4.6.2.1.1. Археанактіди

4.6.2.1.2. Спартокіди

4.6.2.1.3. Савмак

4.6.2.1.4. Мітрідат VI Евпатор