видове изображения

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
видове изображения by Mind Map: видове изображения

1. Векторни

1.1. Видове

1.1.1. CDR(CorelDraw)

1.1.2. WMF (Windows Metafile)

1.1.3. SVG ( Scalable Vector Graphics )

1.2. Предимствата

1.2.1. малък обем на изходният файл

1.2.2. високо качество на образа при различна степен на мащабиране

1.2.3. възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации

2. растерни

2.1. особености

2.1.1. Всеки пиксел може да съдържа само един цвят.

2.2. Видове

2.2.1. BMP

2.2.2. JPEG

2.2.3. PNG

2.2.4. GIF

2.3. Приложение

2.3.1. използва при съхраняването в цифров вид на фотографии и други подобни изображения.