Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Filosofie Leven en dood Over mens-zijn en zingeving by Mind Map: Filosofie Leven en dood Over
mens-zijn en zingeving
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Filosofie Leven en dood Over mens-zijn en zingeving

Het kwaad

Hannah Arendt

Hannah Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 - New York City, 4 december 1975) was een Joods-Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denker, die zich heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen.

Holocaust 20ste eeuw, een stelselmatige vernietiging van mensen.

werk The Origins of Totalitarianism 1951

In een totalitaire staat wordt de bevolking als een massa beschouwt, de burger is een radertje in het geheel.

In het Eichman proces probeert zij het kwaad te doorgronden door hem vanuit binnen uit te begrijpen.

Door toenemende kennis van de technologie kan het kwaad van het totalitaire regime nog sterker worden.

Interview Youtube Hannah Arendt

Amor Fati

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 oktober 1844 – Weimar, 25 augustus 1900) was een beroemde en invloedrijke Duitse filosoof en filoloog.

De mens dient het leven in zijn volheid te aanvaarden en ja tegen te zeggen.

Nietzsche predikt een sterke mens die harding en loutering niet uit de weg gaat.

Hij noemt dit amor fati en de Bejahung, de omarming van het leven.

werk Also sprach Zarathustra

Zingeving is een individuele opdracht, de mens leeft van moment tot moment en handelt wat het leven per situatie te bieden heeft.Hij introduceert de term Ubermensch.

Friedrich Nietzsche (door Alain de Botton) op Youtube

Erotiek

Georges Bataille

Georges Albert Maurice Victor Bataille (Billom (Puy-de-Dôme), 10 september 1897 - Parijs, 9 juli 1962) was een Frans schrijver, filosoof, dichter en dissident surrealist.

Visie vanuit de domeinen in existentiële zin continuïteit en discontinuiteit

De discontinuïteit bestaat uit onze sterfelijkheid en biologische reproducite

De continuïteit is de eeuwige cyclus van het komen en gaan van levensvormen

Onze leven en onze cultuur staan in teken van de dood. Het taboe is een belangrijke studie voor Bataille.

De seksuele daad is niet los te zien van het erotische.

boek De erotiek

youtube interview 1958

Instituut voor de filosofie

Wat geeft zin aan het leven? Welke rol speelt de dood in ons bestaan? Hoe ga je om met ouder worden? In onze gehaaste wereld staan we zelden stil bij zulke levensvragen. Soms ontkomen wij er niet aan. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval, een verloren liefde of verlies van werk. Zaken die ons terugwerpen op onszelf en de manier waarop we in het leven staan. Maak kennis met het denken over leven en dood. Filosofen als Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Bloch en Bataille verwijzen niet naar een hogere lotsbestemming maar naar onze concrete leefwereld. Thema’s die via hen aan bod komen zijn onder meer het maken van keuzes, het omgaan met hoop en angst, het aanvaarden van ingrijpende gebeurtenissen, de aard van het kwaad in de wereld, lichamelijkheid en erotiek. Aan de hand van aansprekende voorbeelden denkt u na over verschillende manieren om op zinvolle wijze inhoud aan uw leven te geven.

docent dr. Pouwel Slurink

inhoud bijeenkomsten

auteur boek drs. Robin Brouwer

wikipeed John Elschot

Blog: Lees, denk, mijmer en vertel

Mens -zijn

Soren Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 5 mei 1813 – aldaar, 11 november 1855) was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij wordt gezien als de eerste existentialistische filosoof.

Wat is menselijke identiteit?

Onze identiteit en individualiteit is een resultaat van een bepaalde activiteit.

Een bepalende aspect is de keuzes die we maken.

De esthetische keuze is niet de juiste, deze laten zich leiden door de spontane verlangens.

De ethische keuze is de juiste omdat deze zich richt op het eeuwige of oneindige.

werk of/of

citaten van Kierkegaard

op youtube either/or

Angst

Martin Heidegger

Martin Heidegger (Meßkirch, 26 september 1889 – Freiburg im Breisgau, 26 mei 1976) was een Duitse filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw.

"De angst wordt gekenmerkt door permanente vrees voor het 'niet zijn' of de dood.

De eindigheid van het bestaan mondt uit in de schaarste van de tijd., Het authentiekse Dasein

werk Sein und Zeit

Zin van het bestaan kent Heidegger geen hogere waarde toe, er is wel een individuele bestaanswijze van de mens en verwijst naar Nietzsche en Kierkegaard

interview Youtube

Hoop

Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden

Ernst Bloch

Ernst Simon Bloch (Ludwigshafen am Rhein, 8 juli 1885 – Tübingen, 4 augustus 1977) was een Duitsmarxistisch filosoof en atheïstisch theoloog.

Hele oeuvre is gericht op verlangen naar een betere toekomst. De Utopie.

Het idee van de utopie is een belangrijke functie in het civilisatieproces.

Bloch gaat uit dat de mens van nature gericht is op het goede.

werk: Das Prinzip Hoffnung

visie; de toekomst is een onbeschreven blad dat door ons kan worden ingevuld.

interview Youtube Ernst Bloch

Ik & Jij

Martin Buber

Martin Buber (Wenen, 8 februari 1878 – Jeruzalem, 13 juni 1965) was een Joods-Oostenrijks-Israëlischgodsdienstfilosoof.

Het hebben van zinvolle relaties is de zin en waarde van het bestaan

Het grondwoord Ik en Het wil geeft onze relatie aan met de wereld van de dingen.

Het grondwoord Ik en Jij gat er vanuit dat wij de medemens niet los kunnen denken van ons ik gevoel.

Er is daardoor een zakelijk en instrumentele betrekking tussen mensen in een bedrijf.

In de jij wereld met de ander is het echte leven, de diepgang van het bestaan, geluk, verdriet en troost te ervaren bij ziekte, geboorte en sterven.

boek Ich und Du 1923

das Wort auf Youtube

Doodsverlangen

Sigmund Freud

Sigmund Schlomo Freud (Freiberg (Moravië), 6 mei 1856 – Londen, 23 september 1939) was een neuroloog uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse.

De mens handelt niet alleen uit rationele overwegingen, maar verlangens spelen ook een rol.

De menselijke psyche kenmerkt zich door Es (het driftleven) het Ich (ego) en het geweten (Uber-ich)

Freud onderscheidt de levensdrift of Eros die uitgaat van het genot en gericht is op voorzetting van menselijk leven en liefde voor je zelf en anderen.

Later onderscheidt hij ook de doodsdrift of Thanatos die bestaat uit agressie en vijandigheid naar anderen.

sublimatie en verdringing van deze destructieve verlangens vormen een drempel om de doodsdrift te volgen.

grondlegger psychoanalyse

documentaire in 2 delen youtube